Život začíná v padesáti: motivace a vzdělávání lidí 50+ zvyšující uplatnitelnost na trhu práce

Termín realizace: duben – prosinec 2015

Cílem projektu je podpořit a rozvinout schopnosti a dovednosti nezaměstnaných osob starších padesáti let, které potřebují k získání nového zaměstnání, jeho výběru, ke komunikaci se zaměstnavateli ze soukromé či veřejné sféry a k jeho udržení na současném trhu práce. Vybrané poradenské a další doprovodné podpůrné činnosti vycházejí z potřeb trhu práce, ze záměru zvýšit šance uchazečů získat adekvátní pracovní uplatnění a vedou rovněž k aktivizaci a posílení motivace účastníků projektových aktivit. Projektové aktivity byly voleny i na základě průzkumu mezi klienty a klientkami Alternativy 50+ právě z řad lidí starších 50 let. Jednotlivé aktivity jsou koncipovány následovně: účastníci jsou seznámeni se situací na trhu práce, získají nové poznatky z oboru sebeprezentace a komunikace při jednání se zaměstnavatelem a obeznámí se se základy pracovněprávní problematiky i antidiskriminačního práva. Obojí se naučí v praxi využívat tak, aby byli schopni nekonfliktně prosazovat svá práva v kontextu rovných příležitostí. Poznají svůj potenciál, své schopnosti i možnosti a jsou jim doporučeny další kroky na kariérní cestě (zvýšení, rozšíření nebo prohloubení kvalifikace, další vzdělávání apod.), aby byli s to převzít odpovědnost při řešení problémů se zaměstnáním.

Co nabízíme nezaměstnaným po padesátce?

  • Kariérní poradenství a bilanční diagnostiku
  • Vzdělávací kurz „Poznejte sami sebe a vydejte se správnou cestou“

Zájemci a zájemkyně z řad nezaměstnaných po padesátce mají možnost absolvovat 40hodinový bezplatný kurz zaměřený na rozvoj svých schopností a získat poznatky z oblasti fungování současného trhu práce a o tom, jak čelit situacím porušování pracovního práva či diskriminačním situacím. Po celou dobu trvání kurzu i po jeho skončení budou mít účastníci a účastnice možnost využívat bezplatné sociálně-právní poradenství, kariérní poradenství nebo poradenství k zahájení vlastního podnikání. Získají také podporu při hledání zaměstnání nebo jednání s úřady.

  • Poskytování sociálně-právního a kariérního poradenství

Alternativa 50+ nabízí bezplatnou sociálně-právní a kariérní poradnu a také poradenství při zahájení vlastního podnikání. Zájemci a zájemkyně získají informace potřebné k řešení problémů na trhu práce, pro jednání s úřady nebo při problému s diskriminací. Poradíme i při hledání práce. Více informací zde: http://alternativaplus.cz/pravni-poradna/. Některé z výstupů projektu si můžete prostudovat zde: Jak na CV a přijímací pohovor. Vznikla také podsekce webových stránek Právní minimum pro zaměstnance i nezaměstnané, která Vám pomůže s orientací v pracovních smlouvách, při nástupu či výpovědi ze zaměstnání, o „švarcsystému“, či diskriminaci v pracovně-právních vztazích a překážkách v práci.

  • Vzdělávací kurzy „Jak na pracovní pohovor a CV“ a „Triky personalistů a zaměstnavatelů“

Během jara a podzimu se uskuteční minimálně dva neplacené semináře zaměřené na představení nejčastějších triků a chytáku personalistů a zaměstnavatelů. Tyto semináře přispějí k snadnější orientaci během hledání práce. Účastníci a účastnice seminářů zároveň budou mít možnost upravit si svůj životopis a motivační dopisy. Kurzy povedou také aktivní personalisté a manažeři.

  • Svépomocná skupina nezaměstnaných

Cílem svépomocné skupiny je sdílení informací k řešení problémů spojených s ukončením pracovního poměru, hledáním nového zaměstnání a nezaměstnaností. Svépomocná skupina je založena na aktivitě samotných lidí po padesátce, pečujících, slaďujících rodinu a práci a nezaměstnaných. Její fungování je podporováno facilitátory z organizace Alternativa 50+. Jejich úlohou však je pouze účelně směřovat diskuzi nebo zodpovídat odborné dotazy, nikoli cíleně ovlivňovat diskuzi nebo ji odvádět jiným směrem, než který budou sledovat samotní zúčastnění. Svépomocná skupina je klíčová pro realizaci vzdělávacích a poradenských aktivit, členové a členky těchto skupin se budou podílet jako experti a expertky na navrhování jejich obsahu. Strategii hledání zaměstnání, která vznikla na bázi spolupráce se svépomocnou skupinou nezaměstnaných nabízíme zde: Strategie hledání zaměstnání.  

  • Burza „společenského a pracovního oblečení“

Alternativa 50+ bude sbírat a nabízet společenské oblečení pro lidi v nouzi, kteří si hledají zaměstnání a kteří nemají dostatečné finanční prostředky na zajištění pracovního a elegantního oblečení. Chcete-li přispět do sbírky, napište nám.

plakát fcb a web burza spol. oblečení

Více informací na: svetlana.sokacova@alternativaplus.cz

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem hlavního města Prahy. „Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“.

Projekt byl ukončen v prosinci 2015

3_loga_velikost_50