Vera M. Budway Strobach o věkové diskriminaci

Češi považují diskriminaci na základě věku za nejrozšířenější typ diskriminace na pracovním trhu. Jaké vidíte příčiny tohoto stavu? Je ČR v porovnání s jinými zeměmi EU výjimkou?

Věková diskriminace na pracovním trhu v ČR je fenomén, který bohužel stále sílí. Dle mého názoru jsou hlavními příčinami tohoto stavu přetrvávající stereotypy a předsudky, že starší pracovníci nejsou flexibilní, nezvládají změny, neznají IT, neumějí cizí jazyky atd. Média a reklamy tyto stereotypy navíc podporují (staří lidé se objevují jen v reklamách na léky nebo zdravotní pomůcky). Například v mé rodné Americe, odkud pocházím,  firmy už dávno pochopily, že starší lidé představují velmi zajímavé zákazníky. Mají peníze, utrácejí je, a jsou vidět všude, v médiích i v reklamách. Aby firmy byly schopné nabídnout produkty a služby i pro tento segment, je nutné mít zaměstnance, kteří rozumějí jeho potřebám. V Rakousku, kde nyní pracuji, je situace trochu odlišná. Starší pracovníci jsou dražší, a právě proto je někdy těžké pro lidi nad padesát let najít uplatnění.

Setkala jste se Vy osobně nebo někdo z Vašich blízkých s věkovou diskriminací? O jaký případ se jednalo?

Když mi bylo čtyřicet let, přestěhovala jsem se z osobních důvodů do Prahy, kde jsem hledala práci. Několikrát jsem slyšela, že jsem „překvalifikovaná“, což často bývá synonymum pro „stará“. Znám také řadu lidí, kteří byli propuštěni pár let před odchodem do důchodu a téměř pro ně nebylo možné najít jakoukoli práci, i když byli všichni velmi zkušení, schopní a kvalifikovaní.

Co by mohlo současnou situaci zlepšit? Máte nějaká doporučení?

Firmy v ČR by už měly pochopit, že lidé po padesátce jsou také zákazníci a představují velkou kupní sílu. Tento segment roste a bohatne a firmy si nemohou dovolit jej ignorovat. Společnosti si musejí uvědomit, že multigenerační pracoviště nejen vytváří inovace a zajímavější firemní kulturu, ale zároveň znamená více klientů a větší obchod a zisk. Je potřeba více zdůrazňovat přínos, který mají multigenerační týmy, a pracovat na odbourávání stereotypů a předsudků vůči starším pracovníkům. Nakonec je zapotřebí zviditelňovat vzory mezi lidmi po padesátce, a ukazovat tak pozitivní příklady.