Úřad roku „Půl na půl“

V roce 2013 se obecně prospěšná společnost Alternativa 50+ stala partnerem soutěže Úřad roku “Půl na půl”, kterou  organizuje Ministerstvo vnitra ČR. Dalším partnerem projektu je nezisková organizace Fórum 50 %, Gender Consulting, s. r. o.

Soutěž Úřad roku „Půl na půl“ podporuje už od roku 2007 zavádění politiky rovnosti žen a mužů a principu gender mainstreamingu do práce úřadů veřejné správy. U zrodu soutěže stála obecně prospěšná společnost Gender Studies. Každý úřad veřejné správy by měl do své práce začlenit priority vlády při prosazování rovnosti žen a mužů, a to nejméně ve dvou základních směrech: dovnitř vlastního úřadu, tedy směrem k zaměstnancům a zaměstnankyním, ale i vzhledem k obyvatelstvu, které v daném územně správném celku žije.

Soutěž Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem se zaměřuje zejména na zavádění opatření podporujících slaďování osobního a pracovního života zaměstnanců a zaměstnankyň úřadu i obyvatel a obyvatelek, kteří v územně samosprávném celku žijí.

9.ročník: Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem 2014

Soutěže se může zúčastnit jakýkoli úřad veřejné správy na obecní, městské i krajské úrovni. Dotazníky k soutěži najdete na stránkách Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/clanek/soutez-urad-roku-pul-na-pul-respekt-k-rovnym-prilezitostem-v-roce-2015.aspx. V případě zájmu o účast prosíme o odeslání vyplněného dotazníku do 20. dubna 2015. Vyplněné dotazníky lze odeslat e-mailem na adresu eva.ferrarova@mvcr.cz  nebo poštou na adresu: PhDr. Eva Ferrarová, Ph.D., odbor personální, Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7.  Bližší informace o soutěži lze získat na telefonním čísle 974 832 018.

Výběrová komise v  květnu 2015 vyhodnotí dotazníky přihlášených obcí a krajů na základě kritérií stanovených pro příslušné kategorie (obce I, II III, krajské úřady) a udělí ocenění Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem prvním třem umístěným úřadům v každé kategorii. Slavnostní předání ocenění nejlepším vybraným úřadům proběhne 4.  června 2015 na konferenci „Rovné příležitosti“, kterou každoročně pořádá Ministerstvo vnitra spolu s partnerskými organizacemi.

8. ročník: Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem 2014

Výběrová komise v  květnu 2014 vyhodnotila dotazníky přihlášených obcí a krajů na základě kritérií stanovených pro příslušné kategorie (obce I, II III, krajské úřady) a udělila ocenění Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem prvním třem umístěným úřadům v každé kategorii. Slavnostní předání ocenění nejlepším vybraným úřadům proběhlo 5. června 2014 na konferenci „Rovné příležitosti“, kterou každoročně pořádá Ministerstvo vnitra spolu s partnerskými organizacemi.

Více informací o 8. ročníku Úřadu roku: http://www.mvcr.cz/clanek/soutez-urad-roku-pul-na-pul-2014.aspx

Informace o 7. ročníků Úřadu roku: http://www.mvcr.cz/clanek/rovne-prilezitosti-7-rocnik-souteze-urad-roku-pul-na-pul-respekt-k-rovnym-prilezitostem.aspx

Více informací: info@alternativaplus.cz.