Účast na General Assembly v rámci AGE Platform Europe

Ve dnech 2. – 4. prosince 2014 se Alternativa 50+ zúčastnila valného shromáždění AGE Platform Europe v Bruselu spolu s dalšími organizacemi z celé Evropské unie. AGE Platform Europe, jejíž součástí je i Alternativa 50+, je evropskou platformou sdružující 145 organizací, které se věnují problematice starších lidí a podporou jejich práv v EU. V rámci tří dní se řešila různá témata, která se týkala postavení starších lidí nejen na trhu práce, ale dotýkala se i tématu zdraví, péče, nediskriminačního jednání, bydlení, dopravy, genderové rovnosti a dalších. Byly diskutovány kroky, které by měla AGE Platform Europe v následujícím období řešit a prosazovat na evropské úrovni. Tématem, které se platforma snaží prosazovat, je také spolupráce na lokální a regionální úrovni a prosazování prostředí přátelské různým věkovým skupinám (age-friendly environment). Díky platformě AGE pomáhá Alternativa 50+ prosazovat rovné příležitosti a nediskriminační prostředí přímo na evropské úrovni a zlepšovat tak situací starších lidí na trhu práce a ve společnosti obecně.