Síť ambasadorů a ambasadorek proti ageismu v médiích

leden – prosinec 2015

V roce 2015 řady Sítě ambasadorů a ambasadorek Proti ageismu v médiích rozšířilo hned šest významných osobností českého veřejného života: vedoucí Odboru poradců a poradkyň předsedy vlády a ředitel Masarykovy demokratické akademie, bývalý premiér a evropský komisař, Vladimír Špidla, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier, senátorka Ivana Cabrnochová, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Zuzana Jetschke Stöcklová a Jana Hanzlíková a senátor Václav Hampl.

Významnou součástí projektu byly také dva výzkumy na téma reprezentace věku v médiích. První výzkum se věnoval mediálnímu obrazu stáří a stárnutí ve vybraných českých médiích a druhý výzkum zase tomu, jak tváře moderátorů a moderátorek  hlavních zpravodajských relací České televize a TV Nova reprezentují věk a věkovou diverzitu. Z obou výzkumů vyplynulo, že věková diverzita nebo nestereotypní pohled na stáří a stárnutí stále nepatří k běžnému repertoáru českých médií, i když první vlaštovky se objevují.

Proč Síť ambasadorů a ambasadorek proti ageismu?

Ze zkušeností organizace Alternativa 50+ vyplývá, že významné osobnosti společenského a profesionálního života mohou být důležitým prostředkem pro propagaci tématu diverzity na pracovišti a boje proti diskriminaci, multiplikaci tématu a jeho prosazování. Síť ambasadorů a ambasadorek je sítí osobností, které upozorňují na problémy spojené s ageismem, a propagují prostředky odstraňující věkovou diskriminaci, která je v České republice pokládána za tu nejzávažnější a nejvíce rozšířenou.

V současné době je v síti zapojeno 25 osobností českého veřejného života:

 • Ing. Jan Bartošek – místopředseda PSP ČR
 • Vera M. Budway – Strobach, M.A. – manažerka diverzity, Erste Group Bank AG
 • Mgr. Jan Čižinský – starosta MČ Praha 7
 • Mgr. Ivana Cabrnochová – senátorka, radní MČ Praha 10
 • Mgr. Jiří Dienstbier – ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
 • prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. – politoložka a vysokoškolská pedagožka
 • Táňa Fischerová – herečka
 • Mgr. Jana Hanzlíková – náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí
 • Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. – senátor
 • Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. – ředitelka Gerontologického centra
 • Miluše Horská – místopředsedkyně Senátu PČR
 • Mgr. Ilja Hradecký – předseda Naděje, o.s.
 • Mgr. Zuzana Jetschke Stöcklová – náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí
 • prof. PhDr. Olga Lomová, CSc. – sinoložka
 • Mgr. Michaela Marksová – ministryně práce a sociálních věcí
 • RNDr. Bronislava Milinková – předsedkyně JmKO ČSŢ
 • Goranka Olčaja – redaktorka publicistiky
 • Veronika Račmanová – Head of Diversity & Inclusion, Česká spořitelna
 • Jitka Schmiedová – ředitelka lidských zdrojů, Česká spořitelna a.s.
 • Josef Středula – předseda ČMKOS
 • prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. FCMA – senátorka a lékařka
 • Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.- veřejná ochránkyně práv
 • Mgr. Martin Škabraha, Ph.D. – filosof
 • Vladimír Špidla – vedoucí Odboru poradců a poradkyň předsedy vlády a ředitel Masarykovy demokratické akademie, bývalý premiér a evropský komisař
 • Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D. – ekonomka
 • Alena Wagnerová –  spisovatelka a orální historička

Profily ambasadorů a ambasadorek Proti ageismu v médiích dostupné na webových stránkách http://protiageismu.alternativaplus.cz/category/osobnosti/.

Boj proti věkovým stereotypům

Vedle rozvoje Sítě ambasadorů a ambasadorek Proti ageismu shrnula Alternativa 50+ svá zjištění v oblasti boje proti věkovým stereotypům a agesimu do dvou dokumentů: Desatera proti agesimu aneb Budujme společnost přátelskou všem generacím a shrnutí šesti nejčastějších stereotypů vztahujících se k věku. Desatero proti ageismu aneb Budujme společnost přátelskou všem generacím je dostupné zde.

Šest nejčastějších stereotypů vztahujících se k věku a jejich vyvrácení, přičemž Alternativa 50+ v této aktivitě vychází ze svých zkušeností s prací s cílovou skupinou, tedy lidmi po padesátce zejména v souvislosti s uplatněním na trhu práce, je dostupných zde.

Výzkumy mediálního obrazu věku, stáří a stárnutí v českém kontextu

Alternativa 50+ v rámci projektu Síť ambasadorů a ambasadorek Proti ageismu v médiích zpracovala dva výzkumy na téma mediálního obrazu věku, stáří a stárnutí. Vznikly dva výzkumy – jeden se zabýval analýzou obsahu mediálních textů z května a června 2015 a druhý moderátorskými tvářemi hlavních zpravodajských relací v České televizi a TV Nova z pohledu reprezentace věku.

Obsahová analýza zahrnovala celkem 36 textů z května a června 2015, které se vyskytly v některém z následujících médií: Blesk, Hospodářské noviny, Mladá fronta Dnes, Lidové noviny, Právo, Česká televize, TV Nova a Český rozhlas. Z výzkumu vyplynulo, že se jedná spíš o okrajové téma. Je přitom často podáváno stereotypním způsobem – stárnutí znamená hrozbu, něco, proti čemu je třeba bojovat a co je třeba oddálit. Existují i články, které se snaží tento pohled nabourat. Ty se snaží zobrazovat stáří jako novou příležitost a dlouhověkost jako důkaz prosperity společnosti. I tak se ale některé z nich nevyhnou stereotypnímu vyjadřování.

Pohled na hlavní tváře hlavních zpravodajských relací na České televizi a TV Nova od roku 1992, resp. 1993 do současnosti optikou reprezentace věku byl tématem druhého výzkumu. Pokud srovnáme věk českých moderátorů a moderátorek s médii v jiných zemích, zjistíme, že jsou to tváře relativně mladé. To je trend charakteristický pro celou střední a východní Evropu, který přispívá k tabuizaci stárnutí ve společnosti. Výzkum navíc odhalil poměrně velké rozdíly mezi věkem moderátorů a moderátorek na TV Nova – průměrně je to 8,8 let, přičemž starší jsou muži. Výzkum navíc ukázal, že mezi českými moderátory a moderátorkami se vyskytují nebo vyskytovali jen tři lidé, kterým je 50 a více let. Průměrný věk je pak 36 let.

Výzkumné zprávy obou výzkumů jsou k dispozici webu: Mediální obraz stáří a stárnutí ve vybraných českých médiích: zpráva z výzkumu a Moderátorské tváře hlavních zpravodajských relací České televize a TV Nova z pohledu reprezentace věku: zpráva z výzkumu

Projekt je podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí v dotačním programu na podporu veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností. Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky, odráží výhradně názory autora a MPSV ČR nenese zodpovědnost za žádné užití informací tam obsažených.

Kontakt: katerina.knapova@alternativaplus.cz