Rozhovor s Pavlem Puffem o věkové diverzitě

Jak vnímá a rozvíjí věkovou diverzitu společnost ČEZ, a.s. nám v následujícím rozhovoru přiblíží Pavel Puff, manažer pro strategický nábor.

Co pro Vás znamená pojem věková diverzita?

Při vyslovení tohoto pojmu se mi vybaví dobře poskládaný tým, složený z členů různého věku, který využívá přínosů, které jednotlivé věkové kategorie pro fungování týmu přinášejí.

Jakým způsobem podporujete věkovou diverzitu ve společnosti ČEZ?

Především nespojujeme podporu věkové diverzity pouze s určitou vybranou skupinou zaměstnanců, např. jenom s kategorií 50+. Snažíme se přistupovat ke všem zaměstnancům s vědomím specifik, které jejich věk přináší, už od okamžiku jejich náboru až po odchod do starobního důchodu. Opatření jsou orientována na flexibilitu pracovní doby, rozvoj zaměstnanců, hledání dobře vyváženého work-life balance, na podporu zdraví a zdravého životního stylu, předávání zkušeností a znalostí a v neposlední řadě též na komunikaci s našimi bývalými zaměstnanci – seniory.

Co byste doporučil ostatním zaměstnavatelům?

Vedle komplexního přístupu ke všem věkovým kategoriím zaměstnanců též to, aby měli dobrou znalost o struktuře (nejen věkové) zaměstnanců, řídili znalosti a rozvoj svých zaměstnanců, sledovali pracovní podmínky, podporovali mobilitu, flexibilitu a mapovali si i externí trh práce.

Jak se daří věkovou diverzitu rozvíjet, v čem vidíte hlavní překážky pro zaměstnavatele?

Domnívám se, že spousta zaměstnavatelů přistupuje k podpoře a rozvoji věkové diverzity v rámci svých opatření už dnes, akorát si to nespojuje s age managementem. Je nutno tento přístup do českého prostředí zavést, a to bez toho, aby se spojoval pouze s kategorií zaměstnanců 50+, jak se dnes běžně stává.

Jakou podporu pro zaměstnavatele k rozvoji věkové diverzity byste uvítal?

Možná více než podporu zvenčí bych přivítal podporu zevnitř firem. A tou je zcela jasně přístup managementu, který si uvědomuje, že pracovat s věkovou diverzitou se vyplácí a přistupuje ke každodennímu řízení s tímto vědomím.