Články

Někdejší vládní úřednice a vedoucí Oddělení rovnosti žen a mužů se soudí s vládou. Příčinou jejího odvolání mělo být její těhotenství. Případ by mohl posunout zpozdilou českou debatu o problému diskriminace.


 

  • Máte problém s mým věkem?                                                                                         (Kateřina Mahdalová)

Zrovna takhle se nakonec ptal mladý režisér a scénárista Andrew Jenksem (*1985), producent filmu Room 335, když se mu nedařilo uspět v amerických domovech pro seniory, aby v některém z nich získal na měsíc ubytování. Paradoxně právě otázka, která odkazuje k problematice věkové diskriminace, s níž se senioři potýkají, mu nakonec otevřela dveře do jednoho z takových domovů na Floridě.


 

minulého dílu víme, že generace 55+ je zdravější a šťastnější, než si většinová společnost myslí. Když se zaměříme na Evropu, zjistíme, že zdravé a aktivní stárnutí je realitou pro mnoho obyvatel unie, avšak při pohledu na jednotlivé členské země jsou vidět značné rozdíly. A teď se podíváme na to, jak umí potenciál starších lidí která země využít.


 

Jak si představujete stáří? Jako Josefa Kemra v Hapkově a Horáčkově písni, který naléhá, aby byl pozván dál? Má vlasy jak popel z cigaret a notně popraskanou pleť… Mladík, jemuž není ani třicet, se bojí pozvat nečekanou návštěvu (své stáří) dál a argumentuje svým nízkým věkem.


 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy avizovalo, že právní nárok na místo v zařízení předškolní péče by od školního roku 2017/2018 měly mít děti čtyřleté a následně i tříleté. Nárok měl být zakotven ve vládou schválené novele školského zákona. Současné znění je nicméně formulováno tak, že se jedná “jen” o přednostní přijetí čtyřletých


Členové AGE Platform Europe se setkali na valném shromáždění 2015, aby vyzvali evropské instituce, členské státy, místní a regionální autority, aby mobilizovaly náležité kapacity k prosazování a zajištění práv všech starších žen a mužů na jejich území. Doporučení AGE k alternativám politik vystupující proti praktikám, které usnadňují porušování práv starších lidí, a volají po reformách založených na lidsko-právním přístupu na místní, národní a evropské úrovni.


Alternativa 50+, o.p.s. vítá a oceňuje opatření, která na dnešní tiskové konferenci představila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová-Tominová. Tato čtyři opatření by měla být prosazena ještě do konce tohoto volebního období: volno na péči, úprava rodičovského příspěvku, otcovská poporodní péče, podpora zařízení předškolní péče.


Jednou z našich aktivit je i lobbing v oblasti sociální a rodinné politiky. Pravidelně se účastníme jednání pracovních skupin Odborné komise pro rodinnou politiku MPSV a také Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života, což je poradní orgán Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.


V současné době již delší dobu naplňují  mediální prostor zprávy o lidech bydlících na ubytovnách. Hrozí jim ztráta bydlení, protože obce, v nichž se ubytovny nacházejí, odmítly dát souhlas s poskytováním doplatku na bydlení. Obce neudělení souhlasu odůvodňují mimo jiné tím, že žadatelé nesplňují požadavek bezdlužnosti vůči obci nebo nezaplatili poplatky za psa či pokuty za přestupky.


  •  Age management je potřeba stále víc                                                                                 (Ing. Petra Chládková – ekonomika)

Problematikou stárnutí obyvatel se začali finští vědci zabývat již v 80. letech minulého století a jedním z výsledků je metoda řízení lidských zdrojů, která zohledňuje věk a schopnosti zaměstnanců – age management.


 

Ze statistik ČSÚ vyplývá, že rodiny samoživitelek a samoživitelů jsou mnohem více ohrožené chudobou a materiálním strádáním než rodiny úplné.


Potkáváme je na sociálních sítích, vysoko v horách, ve fitness centrech, pod mořskou hladinou, na univerzitách. Někteří chtějí zvolnit tempo, jiní startují novou kariéru. Je jim kolem šedesáti, ale do důchodu se rozhodně nechystají.


Kdyby si tuzemští zaměstnavatelé četli životopisy oblíbených hollywoodských hvězd Sandry Bullockové, Helen Huntové, George Cloonyho, Michele Pfeifferové, Breda Pitta nebo Johnyho Deppa, skoro dvě třetiny z nich by je nezaměstnaly kvůli jejich věku. Trpí totiž většinově vůči generaci 50+  předsudky…..