Analýzy a výzkumy

Alternativa 50+ nabízí:  Audity age managementu a slaďování rodinného a pracovního života pro veřejnou správu, neziskový i soukromý sektor

 

Mediální  obraz stáří a stárnutí ve vybraných českých médiích

medialni_obraz_stari_titulkaKateřina Kňapová z organizace Alternativa 50+ provedla v roce 2015 výzkum současného mediálního obrazu stáří a stárnutí v českých médiích. Mediální reprezentace stárnutí je do značné míry stále zatížena stereotypním vnímáním stárnutí, ve kterém dominuje jeho pojetí jako hrozby nebo problému. Oproti minulosti se více objevují i nestereotypní reprezentace, ukazující stárnutí jako úspěch společnosti nebo příležitosti, nicméně se jedná stále spíše o ojedinělé příklady.

STÁHNOUT ve formátu PDF


 

Moderátorské tváře hlavních zpravodajských relací České televize a TV Nova z pohledu reprezentace věku

modaratorske_tvare_titulka

Kateřina Kňapová z organizace Alternativa 50+ provedla v roce 2015 výzkum zaměřená na to, jak tváře moderátorů a moderátorek  hlavních zpravodajských relací České televize a TV Nova reprezentují věk a věkovou diverzitu. Podobně jako u dalších středoevropských a východoevropských zemí převažují mezi moderátorskými tvářemi mladší lidé, přičemž ženy jsou průměrně mladší, než muži. Moderátoři a moderátorky nad 50 let jsou výjimkou v řádech jednotek.

 

STÁHNOUT ve formátu PDF


 

Výzkum překážek a výzev v oblasti zaměstnávání osob 50+ a pečujících osob ve skupině 50+

Představujvyzkum prekazek a vyzev_titulkaeme Vám zprávu z kvantitativního a kvalitativního výzkumu o postavení lidí 50+ a pečujících na trhu práce a ve společnosti, která na základě šetření mezi lidmi 50+ a zaměstnavateli poukazuje na překážky, které brání starším lidem v uplatnění se na trhu práce, a mapuje různé životní situace, s nimiž se starší lidé ve svém životě setkávají, jako je např. péče o osobu blízkou. Zprávu si můžete objednat a bude Vám v elektronické podobě zaslána na Váš uvedený email.

STÁHNOUT ve formátu PDF


 

ŽENY V ŘÍDÍCÍCH POZICÍCH

zeny-v-ridicich-pozicich

Linda Sokačová a Nikola Šimandlová z organizace Alternativa 50+ prováděly v roce 2014 analýzu k tématu postavení žen v řídících pozicích pro Centrum komunitní práce Ústí nad Labem. Výsledkem je tištěná zpráva z kvalitativního výzkumu