Publikace

desatero webDESATERO základních principů spravedlivější veřejné politiky

Přinášíme Vám desatero základních principů, jak uplatňovat rovné příležitosti žen a mužů při tvorbě veřejných politik. Publikace má formu plakátu o velikosti A3.

 

                                                                                                STÁHNOUT ve formátu PDF


 

MÍT ČI NEMÍT SVOJE DOMA: dopady zavedení dostupného sociálního bydlení na ženy

Mit ci nemit svoje doma titulkaPolicy paper představuje čtyři skupiny žen  výrazně ohrožených ztrátou bydlení: osaměle žijící seniorky, samoživitelky ženy bez domova a ohrožené domácím násilím. Rozebírá, kterak schválená  Koncepce sociálního bydlení reflektuje genderové aspekty problematiky ohrožení ztráty bydlení. Text také definuje, co by nemělo v připravovaném zákoně o sociálním bydlení chybět.

 

 

STÁHNOUT ve formátu PDF

 


 

PÉČE A(NEB)O PRÁCE: koncepce a realizace sociální a rodinné politiky v ČR se zaměřením na péči o seniory i o děti

Pece anebo prace_final_eVerze_titulka

Policy paper shrnuje postavení lidí pečujících a to jak o děti, tak další osoby blízké. Materiál představuje hlavní problémy pečujících v zaměstnání a na trhu práce. Příkladem je vliv péče na kvalitu života a ekonomické podmínky nejen v průběhu péče, ale i  po jejím ukončení se speciálním důrazem na vliv výši starobního důchodu. Publikace také obsahuje zhodnocení současného dávkového systému pro pečující a příjemce péče. V neposlední řádě text akcentuje genderové aspekty postavení pečujících osob. Autorka ale především upozorňuje na oblasti, kde je nezbytné provést zásadní změny a představuje některá možná řešení.

STÁHNOUT ve formátu PDF


POSTAVENÍ SÓLO RODIČŮ V ČR: koncepce a realizace sociální a rodinné politiky v ČR se zaměřením na péči o seniory i o děti

Sólorodiče_titulkaAnalýza Radky Dudové zkoumající postavení sólo rodičů, respektive samoživitelek v České republice. Krom zkoumání současné situace, která vede k prohlubování feminizace chudoby, dokument rozebírá znevýhodnění jednorodičovských rodin v sociálním systému, špatnou vymahatelnost výživného a znevýhodnění sólorodičů na trhu práce. Podstatné však je, že dokument přináší i návrhy řešení a specifikuje oblasti, ve kterých je nutná změna.

STÁHNOUT ve formátu PDF

 RODINY S DĚTMI DO TŘÍ LET: koncepce a realizace sociální a rodinné politiky v ČR se zaměřením na péči o seniory i o děti

Rodinys detmi do 3 let_titulka

Analýza Míchala Uhla zabývající se současnou rodinnou politikou se speciálním zaměřením na péči o děti do tří let. Autor se zabývá hodnocením rodinné politiky ČR, poukazuje na to, že jí mnoho let nebyla věnována dostatečná pozornost a připomíná některé její nedostatky i apeluje na  nutnost přizpůsobit rodinou politiku měnící se společnosti. Navrhuje možná opatření, která by mohla pomoci nejen zlepšit situaci rodin v ČR, ale i teoreticky pomoci odstranit bariéry, které dle mnohých zakládání nových rodin brání.

STÁHNOUT ve formátu PDF


 

ANALÝZA ANTIDISKRIMINAČNI LEGISLATIVY se zaměřením na antidiskriminační opatření v pracovněprávní oblasti

Antidiskriminace_titulka

Materiál obsahující právní rozbor antidiskriminační legislativy. Analýza zahrnuje kapitolu věnující se zákonům implementujícím antidiskriminační opatření v pracovněprávní oblasti. Autorka popisuje největší nedostatky v antidiskriminační legislativě a navrhuje možná řešení k odstranění těchto nedostatků.

STÁHNOUT ve formátu PDF

 

 

 


POSITION OF CAREGIVERS IN THE CZECH REPUBLIC: Analysis of the concept and implementation of social policy in the Czech Republic with focus on care for seniors

 titulka caregivers in the Czech Republic_e-version1Anglická editovaná verze policy paperu vycházejícího z analýzy Radky Dudové, který vydala Alternativa 50+ v roce 2015 a který nese název:  PÉČE A(NEB)O PRÁCE: koncepce a realizace sociální a rodinné politiky v ČR se zaměřením na péči o seniory i o děti. Publikace shrnuje postavení lidí pečujících a to jak o děti, tak další osoby blízké. Materiál představuje hlavní problémy pečujících v zaměstnání a na trhu práce. Příkladem je vliv péče na kvalitu života a ekonomické podmínky nejen v průběhu péče, ale i  po jejím ukončení se speciálním důrazem na vliv výši starobního důchodu. Publikace také obsahuje zhodnocení současného dávkového systému pro pečující a příjemce péče. V neposlední řádě text akcentuje genderové aspekty postavení pečujících osob. Autorka ale především upozorňuje na oblasti, kde je nezbytné provést zásadní změny a představuje některá možná řešení.

STÁHNOUT ve formátu PDF


SOCIAL HOUSING IN THE CZECH REPUBLIC: The impact of implementation of affordable and social housing on women threatened by poverty

titulka Social housing in CZ_e-version3Anglická editovaná verze policy paperu vycházejícího z analýzy Kateřiny Kńapové MÍT ČI NEMÍT SVOJE DOMA: dopady zavedení dostupného sociálního bydlení na ženy. Původní policy paper představuje čtyři skupiny žen  výrazně ohrožených ztrátou bydlení: osaměle žijící seniorky, samoživitelky ženy bez domova a ohrožené domácím násilím. Tato editované verze doplňuje vliv sociálního bydlení na pečující ženy a ženy 50+. Rozebírá, kterak schválená  Koncepce sociálního bydlení reflektuje genderové aspekty problematiky ohrožení ztráty bydlení. Text také definuje, co by nemělo v připravovaném zákoně o sociálním bydlení chybět.

                                                                                                STÁHNOUT ve formátu PDF


 

Postavení lidí po padesátce a reakce v oblasti veřejných politik v ČR

postaveni lidi po padesatce_titulkaStínová zpráva k postavení lidí 50+, pečujících osob a demografickému stárnutí v České republice se kriticky věnuje tématu stárnutí populace a postavení lidí po padesátce a pečujících osob v České republice. Stínovou zprávu vydala Alternativa 50+ ve spolupráci s odborníky a odbornicemi sdruženými v síti organizací a jednotlivců Platforma proti vícenásobné diskriminaci. Publikace se zaměřuje obecně na to, jak česká společnost vnímá stárnutí a jaký respekt pociťuje k lidem, které považuje za starší občany, a cílí na oblasti jako trh práce, celoživotní vzdělávání, systém sociálního zabezpečení nebo důchodová reforma. Stranou nezůstává ani legislativní a institucionální zabezpečení věkové diskriminace a demografického stárnutí. Dalším důležitým tématem je postavení pečujících osob.

STÁHNOUT ve formátu PDF


Výzkum překážek a výzev v oblasti zaměstnávání osob 50+ a pečujících osob ve skupině 50+

Představujvyzkum prekazek a vyzev_titulkaeme Vám zprávu z kvantitativního a kvalitativního výzkumu o postavení lidí 50+ a pečujících na trhu práce a ve společnosti, která na základě šetření mezi lidmi 50+ a zaměstnavateli poukazuje na překážky, které brání starším lidem v uplatnění se na trhu práce, a mapuje různé životní situace, s nimiž se starší lidé ve svém životě setkávají, jako je např. péče o osobu blízkou. Zprávu si můžete objednat a bude Vám v elektronické podobě zaslána na Váš uvedený email.

                                        STÁHNOUT ve formátu PDF

   


Stárnutí populace jako výzva: Age management a postavení lidí 50+ ve společnosti a na trhu práce

STARNUTÍ POPULACE JAKO VYZVA.inddPředstavujeme Vám jedinečnou publikaci „Stárnutí populace jako výzva: Age management a postavení lidí 50+ ve společnosti a na trhu práce“, která Vám přiblíží nejen koncept age managementu jako takový, ale zahrne i širší pohled v rámci demografického stárnutí a zahraničních zkušeností. V publikaci naleznete příspěvek Jaroslavy Hasmanové Marhánkové o demografickém stárnutí populace, Jiřího Bejtkovského o konceptu age managementu, Nikola Šimandlová Vám představí výsledky kvalitativního i kvantitativního šetření mezi lidmi 50+ a zaměstnavateli, Eva Ferrarová popíše výhody diverzitního zaměstnávání a Petr Polák z Kanceláře veřejné ochránkyně práv Vám přiblíží téma věkové diskriminace včetně praktických příkladů. Martin Horák popisuje roli úřadu práce při zaměstnávání starších pracovníků a nechybí ani konkrétní pohled zaměstnavatele na základě zkušenosti Stanislava Sedláčka. Hana Potměšilová se zaměří na zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. V publikaci také naleznete popis situace ve vybraných zemích Evropské unie, příklady dobré a špatné praxe, desatero nediskriminačního náboru či test k age managementu na pracovišti. Doufáme, že se Vám bude publikace líbit.

STÁHNOUT ve formátu PDF


Grafická mapka – výstupy z kvantitativního výzkumu na osobách 50 – 64 let a jejich postavení na trhu práce a ve společnosti

A3 - grafy.indd_Page_1

 

 

STÁHNOUT ve fromátu PDF