Sociálně-právní a psychologické poradenství

 • Bezplatná právní poradna obecně prospěšné společnosti Alternativa 50+, o.p.s. je určena především pro muže a ženy, kteří a které se potýkají s diskriminací a znevýhodňováním na základě věku a pohlaví na trhu práce, v péči o závislou osobu nebo ve vzdělávání. Naši odborníci a odbornice Vám odpoví na problémy v oblasti zaměstnanosti, diskriminace, rovných příležitosti, nerovného odměňování nebo sociální zabezpečení.

V jakých oblastech Vám můžeme poradit?

 • diskriminace na základě věku a pohlaví na trhu práce, ve službách, ve vzdělávacím systému nebo v systému sociálního zabezpečení
 • v případě hrozící ztráty zaměstnání
 • při hledání nového zaměstnání nebo v procesu přijímacích řízení
 • slaďování rodinného a pracovního života
 • při péči o závislou osobu (např. nemocní rodiče, partner/ partnerka, hendikepované děti atp.)

Jak nás kontaktovat a další informace o poradně naleznete na stránce Právní poradna.

 • Na sociálně-právní a kariérové poradenství navazují bezplatné vzdělávací semináře, které jsou určené nezaměstnaným po padesátce.
 • Více zde: www.alternativaplus.cz
 • Kancelář: U Průhonu 1567/7a, Praha 7
  Poradenské hodiny: každou středu 11:00 – 15:00
  (možnost sjednání individuální návštěvy v jiný den)
  poradna@alternativaplus.cz
  +420 777 564 332 (platíte jen hovor dle Vašeho tarifu)

Bezplatná právní poradna je součástí projektu „Život začíná v padesáti: motivace a vzdělávání lidí 50+ zvyšující uplatnitelnost na trhu práce“, který je financován z Operačního programu Praha Adaptabilita.

 3_loga_velikost_50

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti