Slaďování rodinného a pracovního života

Slaďování rodinného a pracovního života

Řada lidí v České republice potřebuje slaďovat svůj pracovní a rodinný život z důvodu péče o rodinné příslušníky či osoby blízké. Česká legislativa umožňuje využívat různé flexibilní formy práce, práci z domova či využívat tzv. paragraf na ošetřování člena rodiny.

Alternativa 50+ Vám odpoví na otázky, které souvisejí s tím, zda máte nárok na některou z flexibilních forem práce, práci z domova a za jakých podmínek máte právo pečovat o své rodiče, dítě s handikapem či jinou osobu blízkou. Pomůžeme Vám také sestavit argumentaci, jak přesvědčit zaměstnavatele, aby Vám umožnil sladit Váš rodinný a pracovní život.