Práce na dohodu

Kromě pracovního poměru, který vzniká pracovní smlouvou, vznikají pracovněprávní vztahy také na základě tzv. dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Tyto dohody by měly být pouze doplňkového charakteru a neměly by nahrazovat pracovní poměr. Vyznačují se větší smluvní volností a nižší ochranou zaměstnance.
Můžeme uzavřít dva druhy dohod: