Právní minimum pro zaměstnance i nezaměstnané

Člověk, který si na živobytí vydělává závislou prací, vstupuje jakožto zaměstnanec do pracovněprávního vztahu se svým zaměstnavatelem. Jde o dvoustranný právní vztah, v němž mají obě dvě strany (zaměstnavatel a zaměstnanec) vzájemná práva a povinnosti. Zaměstnancem může být pouze fyzická osoba (člověk). Zaměstnavatelem může být nejen fyzická osoba (např. živnostník), ale i právnická osoba (např. stát, kraj, obec, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, družstvo apod.).

 

 1. Nastupuji do práce
  1. Pracovní poměr a pracovní smlouva
  2. Práce „na dohodu“
  3. Práce na „živnosťák“ a „švarcsystém“
 2. Chodím do práce
  1. Překážky v práci
  2. Diskriminace v pracovně-právních vztazích
 3. Odcházím z práce: skončení pracovního poměru

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem hlavního města Prahy. „Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“.

3_loga_velikost_50