Ve věku 58 let u mě došlo ke ztrátě zaměstnání. Již rok marně hledám nové. Nevím přesně, na co bych se měl orientovat, tedy, jaký obor nebo druh zaměstnání. Moje dosavadní celoživotní kvalifikace je prakticky nepoužitelná (nedokazatelná věková diskriminace). Tedy, jde mně o mně o orientaci na trhu práce k mému věku.

V tomto případě by bylo dobré projít tzv. bilanční diagnostikou a popovídat si s poradcem na ÚP ČR, eventuálně psychologem na ÚP ČR – tyto možnosti by mohly napomoci zjistit, jak překonat případnou bariéru a na jakou profesi se můžete orientovat. Lze také využít na ÚP ČR aktivní politiky zaměstnanosti – od rekvalifikace po dotování nově vzniklého pracovního místa nebo dotace na podnikání.