V zaměstnání jsem nucena přistoupit na dohodu o rozvázání pracovního poměru, jsem před odchodem do důchodu, na který bych měla nárok za necelý rok. Dohoda je navrhována s odstupným dvou měsíčních platů. Pokud na tuto dohodu od zaměstnavatele přistoupím, jak to ovlivní výpočet podpory v nezaměstnanosti?

Pokud zaměstnanec odejde dohodou nebo dá sám výpověď, pak bude dostávat podporu pouze 45% z průměrného čistého platu. Pokud je dotyčné osobě více než 50 let, bude dostávat podporu v délce 8 měsíců a ve výši 45% průměrné čisté mzdy. V každém případě je ale maximální částka podpory určena na 14. 157 Kč za měsíc.

Výši podpory si můžete spočítat také na různých internetových kalkulačkách, např. na serveru www.penize.cz apod.
Lidé do 50 let věku mohou dotávat podporu po dobu pěti měsíců, lidé od 50 do 55 let ji mohou pobírat osm měsíců a lidé nad 55 let až jedenáct měsíců. Jde o tzv. podpůrčí dobu.
První dva měsíce dostanou nezaměstnaní 65% průměrného čistého měsíčního výdělku z předchozího zaměstnání. Za měsíc mohou dostat maximálně 0, 58násobek průměrné mzdy v České republice, tedy zhruba 14. 157 Kč pro rok 2013.
Další dva měsíce klesne podpora na 50% dřívějšího výdělku a zbytek podpůrčí doby pak uchazeč dostane jen 45%.
Při rekvalifikaci se podpora zvyšuje na 60% dřívějšího výdělku, pro rok 2013 je maximem zhruba 15. 866 Kč měsíčně ( 0, 65násobek průměré mzdy v ČR ).
Po skončení podpůrčí doby ( pět, osm nebo jedenáct měsíců ) už nezaměstnaný získá jen sociální dávku ve výši životního minima. Tedy necelých 3200 Kč. Nevykazuje-li požadovanou aktivitu, dostane jen existenční minimum, tedy 2200 Kč.