Kdo vám odpovídá

Kdo Vám odpovídá?

JUDr. Eva Dandová: vystudovala Právnickou fakultu UK v Praze. Po skončení studií pracovala na odborech, kde se hned od začátku své praxe specializovala na pracovní právo. Pracovní právo se stalo její celožitvotní specializací, neboť i nyní pracuje na právním oddělení ČMKOS. Její úzkou specializací je kromě odškodňování pracovních úrazů a problematiky BOZP oblast školství a zdravotnictví. Pracovní právo učila 15 let na Filosofické fakultě UK Praha, v současné době učí pracovní právo a právo sociálního zabezpečení na VŠFS. Kromě toho publikuje a zodpovídá pro různé internetové poradny, dotazy zejména z oblasti pracovního práva a BOZP.

Mgr. Lucie Otáhalová: Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Podílí se na realizaci projektů zaměřených na problematiku diskriminace a rovných příležitostí,  prevenci sociálního vyloučení a poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. V letech 2005-2011 pracovala na odboru pro lidská práva Úřadu vlády, přičemž od roku 2007 vedla oddělení pro lidská práva. V letech 2007 – 2010 působila jako styčný úředník za Českou republiku pro komunikaci s Agenturou EU pro základní práva a Evropskou komisí proti rasismu (ECRI). Je členkou European Commission on Sexual Orientation law (ECSOL). V současné době pracuje pro organizaci LaStrada.

Jaroslava Škopková: Lektorka a koučka. Vystudovala bakalářský obor management řízení lidských zdrojů a následně magisterský obor andragogika.  Téměř 15 let se věnovala oblasti personalistiky, zejména v mezinárodních společnostech, jako je T-Mobile, GE Capital nebo IBM.  Poté, co opustila svět korporací, začala působit jako nezávislý HR konzultant a kariérní poradce. Vede vzdělávací kurzy a semináře, přičemž se jakožto mediátorka nejvíce zaměřuje na oblast vyjednávání a zvládání konfliktů. Jakožto akreditovaný profesionální kouč nabízí klientům životní, kariérní a výkonnostní koučink. Specifickou kategorií klientů, se kterými spolupracuje nejčastěji a nejraději, jsou lidé, kteří jsou znevýhodněni na trhu práce (ženy po mateřské/rodičovské dovolené, lidé nad 50+, zdravotně hendikepovaní občané). Jako lektorka primární prevence a konzultantka pro odvykání kouření spolupracuje také s Českou koalicí proti tabáku.

V organizaci Alternativa 50+ působí jako lektorka, koučka a konzultantka. jaroslava.skopkova@gmail.com

Světlana Sokačová: koordinátorka vzdělávacích a poradenských aktivit
svetlana.sokacova@alternativaplus.cz

Bezplatná právní poradna je součástí projektu „Život začíná v padesáti: motivace a vzdělávání lidí 50+ zvyšující uplatnitelnost na trhu práce“, který je financován z Operačního programu Praha Adaptabilita.

 3_loga_velikost_50