Podpořte nás

Poradenské, vzdělávací a informační služby obecně prospěšné společnosti Alternativa 50+ pro ohrožené cílové skupiny jsou poskytovány zdarma. To umožňují různé granty (např. z Evropského sociálního fondu), ne všechny aktivity se však daří pokrýt touto cestou. Nabízíme Vám možnost podílet se na činnosti organizace Alternativa 50+ a vybírat priority pro naši činnost finančním darem či sponzorským příspěvkem. Vítáme také příspěvky formou věcných darů, zvýhodněných pronájmů prostor, možností pro reklamu atd. Budeme také rádi, pokud se zapojíte do naší činnosti formou dobrovolné práce.

Na co můžete přispět?

  • Poradenské aktivity pro osoby 50+, pečující a také všechny ty, kteří se setkali s věkovou diskriminací (právní a psychologické poradenství, kariérní poradenství, doprovod na úřady a k zaměstnavatelům atd.)
  • Vzdělávací a informační aktivity
  • Vývoj inovativních nástrojů pro potírání věkové diskriminace

Jak přispět?

Přispějte na náš účet: Česká spořitelna: 2843056319/0800 a do předmětu uveďte klíčové slovo Dar a případně i účel tohoto daru.

Budeme rádi, pokud nás předem kontaktujete a prodiskutujete s námi, na co byste chtěli finanční dar věnovat. Jsme Vám k dispozici.

Kontakt:

Email: info@alternativaplus.cz  

Telefon: +420 777 564 332

Dar od fyzické osoby a od firmy

Podmínky pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců)

(podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmů)

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Podmínky pro právnické osoby

(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmů)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

Podrobnější informace naleznete v Zákoně o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.