Platforma proti vícenásobné diskriminaci založené na věku a pohlaví a systémová podpora postavení osob 50+ v kontextu rovných příležitostí žen a mužů

Obecně prospěšná společnost Alternativa 50+ na základě přímé práce s cílovou skupinou osob 50+ a pečujících odhalila časté prolínání různých forem diskriminace, především věkové a genderové. Zároveň si povšimla skutečnosti, že subjekty bojující proti určité formě diskriminace se příliš nezabývají propojením s dalšími typy diskriminace. Proto Alternativa 50+ iniciovala vznik Platformy proti vícenásobné diskriminaci, která by toto bílé místo měla zaplnit.

Platforma propojuje organizace a osobnosti v rámci Platformy proti vícenásobné diskriminaci z oblasti věkové a genderové diskriminace a vytváří sítě mezi nimi. Toto síťování umožňuje výměnu informací a prosazování systémových zlepšení u politiků, zaměstnavatelů i odborné veřejnosti. Vzájemná komunikace přináší zapojeným subjektům novou perspektivu a poznatky, které přispívají ke zlepšení jejich vlastního fungování. Na druhou stranu společné úsilí zapojených subjektů usnadňuje medializaci a zvyšování povědomí o tématu diverzity a diskriminace v celé české společnosti.

Alternativa 50+ pravidelně informuje o dění v oblasti věkové a genderové diskriminace pomocí elektronického Zpravodaje proti vícenásobné diskriminaci (k jeho odběru se můžete přihlásit zde). V tomto Zpravodaji informuje Alternativa 50+ také o dění na evropské úrovni a evropských příkladech dobré praxe, které získává díky svému zapojení v evropské platformě AGE. V rámci Platformy proti vícenásobné diskriminaci vzniká stínová zpráva ke zlepšování postavení osob zasažených diskriminací a prosazování opatření, která zlepší postavení lidí zasažených diskriminací.

 

Do Platformy proti vícenásobné diskriminaci se již zapojili:

Ing. Andrea Bednářová – jednatelka společnosti ENVIROCONT s.r.o.

Ing. Jiří Bejtkovský, Ph.D. – Ústav managementu a marketingu, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Mgr. Klára Čmolíková Cozlová, DiS. – specialistka na rovné příležitosti a age management, 6. SENSE, s.r.o.

PhDr. Eva Ferrarová, Ph.D. – Odbor personální, Ministerstvo vnitra ČR

PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. – Katedra sociologie, Západočeská univerzita v Plzni

Mgr. Dalibor Holý – Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí, Český statistický úřad

Mgr. Martin Horák – Úřad práce ČR, ředitel Krajské pobočky v Hradci Králové

Mgr. Lenka Klímová – Odbor sociálního začleňování, MPSV ČR

Mgr. Rut Kolínská – ředitelka Sítě mateřských center, o.s.

Ing. Marta Koucká – Oddělení politiky sociálního začleňování, MPSV ČR

Dana Machátová – předsedkyně Výboru ČMKOS pro rovné příležitosti žen a mužů

Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. – psycholožka a kariérní poradkyně

Ing. Mirka Maťátková – ICV – Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o.

Mgr. Soňa Mudrochová – Centrum komunitní práce Ústí nad Labem

Ing. Zdeněk Němec – byznys analytik, oddělení HR Architect ve společnosti LMC, s.r.o.

Mgr. Denisa Pechová – tajemnice Rady vlády pro seniory a stárnutí populace

Ing. Pavel Puff – manažer útvaru strategický nábor, ČEZ, a.s.

Mgr. Linda Sokačová – ředitelka, Alternativa 50+, o.p.s.

Mgr. Nikola Šimandlová – projektová manažerka, Alternativa 50+, o.p.s.

prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. – katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací, VŠE v Praze

Více informací: tomas.kremen@alternativaplus.cz.

Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky, odráží výhradně názory autora a MPSV ČR nenese zodpovědnost za žádné užití informací tam obsažených.

logoMPSV-c-sm