Tým

Linda Sokačová

Ředitelka

Vystudovala sociologii na Fakultě sociálních věd UK, kde se věnovala genderovým koncepcím, sociálním hnutím, sociologické teorii a výzkumu. Odborně se zaměřuje na rodinnou politiku, diskriminaci ve společnosti a rovné příležitosti. V letech 2000 – 2011 pracovala v neziskové organizaci Gender Studies (od roku 2007 jako ředitelka). Zabývá se zpracováním výzkumů a analýz. V poslední době pracovala např. na výzkumu přístupu Romů a migrantů z postsovětských zemí ke zdravotní péči v ČR pro European Agency for Fundamentals Rights nebo na výzkumu migračních trendů v regionu Šluknovska pro Agenturu pro sociální začleňování v romských lokalitách. V organizaci Alternativa 50+, o.p.s. má na starosti strategické směřování organizace a odborné úkoly spojené s age managementem.

linda.sokacova @ alternativaplus.cz

Eva Ferrarová

Expertka na rovné příležitosti a celoživotní vzdělávání

Eva Ferrarová žila dvacet let v Itálii, kde dokončila univerzitní studia a byla aktivně zapojena do italského ženského hnutí. Po návratu do České republiky v roce 1994 pracovala, kromě jiného, na Magistrátu hl.m. Prahy ve funkci vedoucí oddělení zahraničních vztahů a posléze ve funkci vedoucí oddělení vzdělávání. Na Magistrátu byla vedoucí pracovní skupiny pro rovné zacházení a poradkyní pro oblast diskriminace na pracovišti. Od roku 2007 pracovala také pro Gender Studies, o.p.s jako lobbyingová expertka. Je koordinátorkou soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem, v jejímž rámci jsou vyhodnocovány nejlepší úřady samosprávy v oblasti rovných příležitostí a genderu. Zabývá se především problematikou genderové rovnosti a ageismu na úřadech veřejné správy se zaměřením na zavádění principů gender mainstreamingu a gender budgetingu do práce úřadů.

Od roku 2008 pracuje na Ministerstvu vnitra ČR ve funkci koordinátorky problematiky rovnosti žen a mužů a problematiky stárnutí. V roce 2011 získala Ph.D. na Filosofické fakultě UK s prací na téma „Gender, moc a kultura“.

eva.ferrarova @ alternativaplus.cz

Světlana Sokačová

Finanční manažerka a koordinátorka poradenských a vzdělávacích aktivit

Vystudovala střední školu pro knihkupce a nakladatelské pracovníky. V
organizaci Alternativa 50+ zastává funkci finanční manažerky a koordinátorky poradenských a vzdělávacích aktivit. V minulosti spolupracovala např. s Gender Studies, o.p.s. při realizaci osvětových aktivit. Zabývá se finančním managementem a podnikovými financemi. V organizaci Alternativa 50+ má na starosti také správu stránek na Facebooku, TwitteruLinkedInu a Google+, pomáhá i s dalšími propagačními aktivitami.

svetlana.sokacova@alternativaplus.cz

 

Správní rada organizace

Eva Ferrarová, Marie Neckářová, Světlana Sokačová

Dozorčí rada organizace

Alena Králíková, Jana Fajtová Krausová, Lucie Slauková

Zakladatelky organizace

Organizace Alternativa 50+, o.p.s. byla založena v roce 2008 Alenou Králikovou a Evou Ferrarovou.