Mezinárodní aktivity

V rámci mezinárodní spolupráce dochází k různým aktivitám, na nichž se naše organizace podílí a díky nimž dochází k přenosu informací, k lepšímu vzájemnému porozumění a k efektivnějšímu využití nástrojů pro potírání genderové a věkové diskriminace v České republice.

Mezi klíčové mezinárodní aktivity patří zejména:

– krátkodobé stáže, během nichž máme možnost se v zahraničí seznámit s tamními opatřeními, nástroji, příklady dobré praxe, institucionálním nastavením a vnímáním osob 50+ a osob pečujících

čerpání zkušeností ze zahraničí a studium nastavení antidiskriminačních opatření v zahraničí, kterých se nám dostane během vzájemné komunikace s našimi zahraničními partnery a díky nimž můžeme přispět k rozvoji boje proti diskriminaci v ČR

účast zahraničních partnerů na dvou kulatých stolech pořádaných Alternativou 50+ v období 2013-2014, kde bude představena situace v partnerských zemích a kde budou mít osoby 50+ možnost se přímo seznámit s mezinárodní situací a s postavením osob 50+ na trhu práce ve Francii, Rakousku a Velké Británii; na základě těchto kulatých stolů bude možné prodiskutovat stávající situaci v ČR ohledně věkové diskriminace a stereotypů a hledání možností, jak těmto efektům čelit

– účast zahraničních partnerů na závěrečné konferenci projektu