Mezinárodní spolupráce

 

Projekt organizace Alternativa 50+, o.p.s. „Management věku: nástroj pro boření genderových a věkových stereotypů“ přesahuje české hranice a je projektem mezinárodním. Spolupracujeme s organizacemi z Francie, Rakouska a Velké Británie a ze zahraničí čerpáme tamní zkušenosti, příklady dobré praxe, učíme se, jaká opatření v boji proti genderovým a věkovým stereotypům můžeme v zahraničí nalézt a jak tato zjištění aplikovat v českém prostředí. V rámci mezinárodní spolupráce dochází nejen k seznámení se se zahraniční odbornou literaturou, ale jsou navazovány i osobní kontakty – v rámci krátkodobých stáží u našich zahraničních partnerů se tak setkáváme s francouzskými, rakouskými a anglickými organizacemi a institucemi a jejich zástupci, kteří nám pomáhají pochopit tamní nastavení pravidel. Učíme se od nich, jak pracují s cílovými skupinami, tedy osobami staršími 50 let a pečujícími osobami, jaké mají zkušenosti s využívanými nástroji, jako např. s poradenstvím, vzdělávacím přístupem k osobám 50+ či průvodcem řešení krizových situací, a jakým způsobem tyto nástroje používají pro posilování postavení osob 50+ na trhu práce. Zároveň nás také zajímá, zda v dané zemi převládají pozitivní či negativní stereotypy spojované s osobami 50+ a jak se postupuje proti věkové diskriminaci. Zahraniční partneři navštíví dva mezinárodní interaktivní semináře a závěrečnou konferenci projektu, které pořádá Alternativa 50+, o.p.s. Návštěvníci těchto konferencí tak budou mít příležitost se osobně zeptat a dozvědět se, jak je řešena věková a genderová diskriminace v zahraničí. Mezinárodní spolupráce je jednou z klíčových aktivit našeho projektu, bez níž by nebylo možné uskutečnit potřebnou intenzivní výměnu informací a zkušeností a bez níž bychom hůře poznávali situaci a postavení osob 50+ a pečujících.