Nezaměstnanost osob 50+

Česká republika i celá Evropská unie se potýká se stárnutím populace, což souvisí také s prodlužováním délky setrvání na trhu práce. Prodlužuje se věk odchodu do důchodu, prodlužuje se povinná doba pojištění, z něhož pak člověku plyne nárok na starobní důchod, jednotlivé státy uvažují nad tím, jak se na stárnutí populace a dopady na pracovní trh připravit. Na jednu stranu je zde vyvíjen tlak na osoby 50+, aby co nejdéle zůstaly na trhu práce, na druhou stranu tyto osoby tvoří více než čtvrtinu všech nezaměstnaných. Např. dle statistiky MPSV za rok 2012 tvoří počet uchazečů o zaměstnání nad 50 let věku celkem 26,5 %. V kategorii 55+ pak za rok 2012 bylo 22,7 % osob dlouhodobě nezaměstnaných. A tato čísla rok od roku rostou. Pakliže člověk ve věku 50+ ztratí práci, je pro něj velmi těžké nové zaměstnání opět nalézt. To souvisí jak s vysokou nezaměstnaností v ČR obecně (na 630 000 registrovaných nezaměstnaných osob připadá asi jen 40 000 volných pracovních míst), tak i se stereotypy, které se ke starším pracovníkům váží. Setkáváme se tak stále s tím, že lidé 50+ jsou označováni jako pomalí, neochotní učit se novým věcem, kteří neumějí pracovat s počítačem. Ročník narození uvedený v životopise pak častokrát vede k vyřazení životopisu ještě před samotným pohovorem a danému člověku tak není ani umožněno, aby se na pohovor dostavil. Z hlediska diskriminace na pracovním trhu je nejvíce negativně vnímán věk „po padesátce“, více to vnímají ženy. Z kvantitativního výzkumu realizovaného v roce 2103 Alternativou 50+ vyplývá, že 30 % respondentů se setkalo s projevem znevýhodnění v oblasti pracovního trhu, 24 % bylo znevýhodněno přímo v práci.

Nezaměstnanost a dlouhodobá nezaměstnanost jsou často důvodem k dřívějšímu odchodu do důchodu. Jako nejčastější důvod pro odchod do předčasného důchodu uvedlo ve výzkumu Alternativy 50+ celých 40 % respondentů/-tek v kategorii 50-64 let právě výpověď ze zaměstnání. Dalšími uváděnými důvody jsou předčasný důchod s mimořádným odstupným (29 %) a špatný zdravotní stav (17 %). Osobě, která odejde do předčasného starobního důchodu, je pak doživotně důchod krácen, což může vést i k ohrožení chudobou u seniorů. Výpočet, o kolik se bude starobní důchod krátit, lze spočítat např. na kalkulačce na stránkách MPSV. Pro výpočet je nutné mít potřebné podklady, výpočet může být tedy složitější. To, zda jsou všechny Vaše podklady pro výpočet starobního důchodu uvedeny u České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), si můžete jednou ročně u ČSSZ ověřit, a to podáním žádosti o výpisy dob pojištění. Informativní osobní list důchodového pojištění lze získat pouze na adrese: Odbor správy údajové základny o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění – ČSSZ, Křížová 25, Praha 5.