Neakreditované vzdělávací akce pro veřejnou správu, neziskový i soukromý sektor

Management věku
V tomto semináři se účastníci a účastnice seznámí se základy věkové diverzity… více

Právní minimum v oblasti antidiskriminace, age managementu a slaďování rodinného a pracovního života
Tento seminář je zaměřen na antidiskriminační legislativu v České republice. Na názorných příkladech bude účastníkům a účastnicím vysvětleno, co vše lze považovat za diskriminaci na základě věku nebo pohlaví… více

Věková diverzita ve firemní kultuře
Tématem tohoto workshopu je výklad výhod věkové diverzity obecně… více

Nábor a propouštění zaměstnanců a zaměstnankyň
Tento workshop je zaměřen na odborný výklad výhod nediskriminačního náboru nebo propouštění… více

Slaďování rodinného a pracovního života
Tento seminář nabízí různé nástroje, které pomohou zúčastněným se sladěním dvou důležitých stránek života – pracovním a rodinným… více

Jak správně napsat pracovní životopis (CV), příprava na výběrové řízení pro ohrožené skupiny na trhu práce
Tento interaktivní vzdělávací modul přinese osobám z cílových skupin (především se jedná o osoby ve věku 50+ a absolventy) základní a důležité informace k nejpalčivějším otázkám při vypracování životopisu (CV) a při pohovorech u zaměstnavatele, a pomůže jim tak při hledání nového zaměstnání… více