Jak na věkové stereotypy a management věku

Vzdělávací modul přináší zaměstnavatelům a zaměstnancům z komerčního, neziskového i veřejného sektoru základní informace k managementu věku a motivaci k zaměstnávání osob ve věku 50+. Cílem modulu je odbourávání stereotypů, které jsou často bariérou v zaměstnávání osob v předdůchodovém věku. Součástí modulu je základní desatero pro vytvoření nediskriminačního pracovního prostředí pro osoby 50+ a pečující o závislou osobu a rovněž desatero chyb a omylů, které vedou k diskriminaci na základě věku a pohlaví. Vzdělávací modul a desatera jsou vhodnými nástroji pro posilování postavení osob 50+ a vytváření rovných příležitostí pro rozličné věkové skupiny a pro ženy a muže.

Kurz je zaměřen na seznámení účastníků s postavením osob 50+ ve společnosti a na trhu práce a se souvisejícími stereotypy, s tématem věkové diskriminace a věkové diverzity a základy managementu věku. Vzdělávací modul je akreditován u Ministerstva vnitra ČR.

Účastníci a účastnice semináře získají kompetence usnadňující práci a komunikaci v týmu a základní informace o tom, jak je možné nastavovat efektivní programy v rámci HR managementu pro zaměstnance a zaměstnankyně z hlediska věku a genderu. Zároveň se naučí pracovat se svými kulturně podmíněnými stereotypy tak, aby nedocházelo k diskriminačnímu jednání vůči jiným zaměstnancům či podřízeným.

Rozsah kurzu: 7 vyučovacích hodin. Součástí našeho vzdělávání jsou také školící materiály.

Obsah i délka mohou být po dohodě upraveny dle individuálních potřeb objednavatele.

Cena: 1.690,- Kč za osobu; minimální počet účastníků 8