Akreditované vzdělávací akce

Vítáme Vás v našem katalogu, ve kterém si můžete vybrat mezi vzdělávacími akcemi i rozvojovými  službami, které Vaše organizace nebo Vy sami potřebujete. Kromě vzdělávání manažerů a personalistů pracujeme také přímo s cílovou skupinou lidí starších 50 let (bezplatná poradna, školení a semináře) a věnujeme se i osvětové činnosti (vlastní výzkumy a analýzy).  Naše zkušenosti z praxe jsou cennými podklady pro naše odborné lektory a lektorky.
Poskytujeme odborné a efektivní vzdělávání. Jsme schopni vytvořit a realizovat semináře a workshopy na míru dle individuálních požadavků a potřeb Vaší organizace. Nabízíme analýzu současného stavu, přípravu a realizaci řešení. Jsme schopni připravit individuální koncepce či programy rozvoje v oblasti managementu věku a věkové diverzity. Všechny naše akce lze upravit podle konkrétní poptávky.
V našich vzdělávacích a jiných aktivitách h kombinujeme různé vzdělávací metody: interaktivní přednášky, nácvik vhodných nástrojů a metod, přenos zkušeností z praxe, vzdělávací videa, skupinové diskuse apod. Školící materiály jsou pochopitelně součástí našich vzdělávacích akcí. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Akreditované vzdělávací akce pro veřejnou správu, neziskový i soukromý sektor

Jak na věkové stereotypy a management věku

Vzdělávací modul přináší zaměstnavatelům a zaměstnancům z komerčního, neziskového i  veřejného sektoru základní informace k managementu věku a motivaci k zaměstnávání osob ve věku 50+… více