Nabídka sociálních služeb

Dotaz:

Pečuji několik let denně o svou 84letou maminku. Jsem velmi unavená, jelikož mi je 63 let a i já mám zdravotní potíže. Jaké jsou možnosti pomoci, abych na to nebyla sama a mohla se např. jet léčit do lázní nebo navštívit lékaře?

Odpověď:

Ve Vaší situaci je možné využít některou ze sociálních služeb. Zákon o sociálních službách upravuje obsah jednotlivých sociálních služeb. Uvádíme čtyři základní služby, které by Vám mohly pomoci při péči o Vaši nemocnou maminku:

1) Osobní asistence

Osobní asistence se poskytuje v domácnosti. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

2) Pečovatelská služba

Pečovatelská služba se poskytuje v domácnosti. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti atd. Služba se poskytuje za úplatu.

3) Odlehčovací služby

Odlehčovací služby jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování. Služba se poskytuje za úplatu.

4) Stacionáře denní a týdenní

Stacionáře denní poskytují ambulantní služby a stacionáře týdenní pobytové služby ve specializovaném zařízení. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení a výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Služba se poskytuje za úplatu.

Jednotlivé sociální služby jsou vedeny v registru poskytovatelů sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí, které lze vyhledat na webových stránkách http://iregistr.mpsv.cz. Dále je možné se obrátit s žádostí o pomoc při vyhledávání sociálních služeb na městské, případně obecní nebo krajské úřady (odbory sociálních věcí), občanské nebo jiné specializované poradny.