Kulatý stůl: Diskriminace jako překážka slaďování rodinného a pracovního života – 12.10. 2015 (Brno)

 

Alternativa50+_Kulaty stul 12.10.2015_Brno-page-001

“Diskriminace jako překážka slaďování rodinného a pracovního života” je celý název kulatého stolu, který v pondělí 12. října uspořádala Alternativa 50+ ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv. V průběhu celého dne diskutovali nejen pozvaní mluvčí mezi sebou, ale i s váženými hosty z publika. Důrazem byl kladen především na povinnost zaměstnavatelů upravit pracovní dobu na žádost osob pečujících o děti nebo jiné závislé osoby. Kulatý stůl měl formu odborné panelové diskuse, která byla rozdělena do dvou bloků. První blok se zabýval současnou legislativní úpravou zákazu diskriminace a jejímu odbornému zhodnocení. Druhý blok byl veden formou diskuse k tématu slaďování rodinného a pracovního života. Cílem bylo nalézt východiska a doporučení, jež by přispěla ke snížení rizik diskriminačního jednání ze strany zaměstnavatelů a zlepšení situace lidí pečujících o závislé osoby. Alternativa 50+ následně využije tato doporučení ke snaze o zlepšování sociální a antidiskriminační legislativy ve prospěch znevýhodněných skupin obyvatel.

Výstupy akce a prezentace mluvčích ke stažení:

 

 • Mgr. Jana Kvasnicová (VOP): „Možnost nebo povinnost? Právní úprava
  vztahující se ke slaďování osobního a pracovního života.“ – pdf
 • Mgr. et Mgr. Pavla Špondrová (Univerzita Karlova v Praze): „Vážné provozní důvody –ne/cesta ke kvalitnímu slaďování?“ – pdf
 • Mgr. Petr Wija , Ph.D (Diakonie ČCE): „Situace a možnosti podpory
  neformálních pečujících o seniorky a seniory“ – pdf
 • PhDr.Eliška Kodyšová, Ph.D. (APERIO): „Sólo rodiče: Jak pečovat a pracovat
  i při nedostatku zdrojů?“ – pdf
 • Dipl.-Pol. Jana Maláčová (MPSV): „Slaďování rodinného a profesního života
  – příklady dobré praxe z EU“ a „Volno na péči“ – pdf