Jak funguje poradna Alternativa 50+?

Jako nejlepší způsob, jak Vám přiblížit fungování bezplatné sociálně-právní a psychologické poradny naší organizace, jsme vyhodnotili představení konkrétního případu, se kterým jsme se setkali.

Jedná se o případ pana V. (57 let), který se na nás obrátil ohledně věkové diskriminace na pracovišti. V rámci připravované změny kolektivní smlouvy měly být s pracovníky uzavřeny nové smlouvy. V těchto nových smlouvách mělo být uvedeno, že jakmile se budou pracovníci blížit důchodovému věku, bude jejich smlouva změněna ze smlouvy na dobu neurčitou na smlouvu na dobu určitou, která pak má být uzavírána vždy na max. 3 roky. Bylo to z důvodu, aby osoby v důchodovém věku nesetrvávaly na pracovišti příliš dlouho a mohly být po uplynutí smlouvy propuštěny s tím, že s nimi již další smlouva nebude uzavřena. Navíc se v rámci vyjednávání vedení snažilo prosadit, aby v kolektivní smlouvě bylo uvedeno, že smlouvy na dobu určitou mohou být prodlužovány až na dobu 18 let. V rámci dané organizace se pan V. také setkal s praktikami, kdy se pracovní smlouvy uzavíraly na dobu určitou, vždy na 3 roky, a to třikrát po sobě. Při vyjednávání mu na jeho dotaz, co se stane po uplynutí těchto 9 let, bylo odpovězeno, že pracovník poté nedostane smlouvu na dobu neurčitou, ale že se přejde k jiné formě zaměstnaneckého poměru: bude uzavřena dohoda o pracovní činnosti, přičemž náplň práce zůstane stejná. Pan V. se na nás obrátil s tím, že mu chystané úpravy připadají jako diskriminační na základě věku.

Spolupracující právnička, kterou jsme v rámci naší právní poradny požádali o pomoc, dané praktiky označila jako jasně věkově diskriminační, a navíc poukázala na porušování zákoníku práce. Právnička uvedla, že právě I. etapa důchodové reformy zařídila, že důchodci mohou pracovat a přitom pobírat důchod, takže žádný pracovní poměr na dobu určitou není v důchodovém věku třeba. Navíc je řada důchodců, kteří si tzv. zvyšují důchod tím, že pracují dál. Nepobírají penzi, a tudíž vůbec nepotřebují měnit smlouvu. Změnu pracovní smlouvy je navíc možné udělat pouze po dohodě se zaměstnancem, nezáleží tedy jen na samotné vůli zaměstnavatele. V zákoníku práce je v § 39 nadto uvedeno, že pracovní poměr na dobu určitou se může zásadně prodlužovat jen na třikrát tři roky, požadovaných 18 let tedy odporovalo zákoníku práce.

Na základě naší rady došlo k dalšímu jednání klienta s vedením organizace v rámci kolektivního vyjednávání. Ve výsledku k navrhovaným změnám ze strany vedení nedošlo a do změn v kolektivní smlouvě nebyly věkově diskriminační ani další protizákonné věci zavedeny.