II. mezinárodní seminář „Zaměstnávání osob 50+“ – 6. 5. 2014