Češi se nejvíc bojí věkové diskriminace

Poslední květnový týden provedla agentura STEM výzkum na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let (1093 respondentů). Výzkum se zabýval problematikou diskriminace a nezaměstnanosti.

Výzkum potvrdil naše obavy a ukázal, že vnímání diskriminace se zvyšuje. Tři čtvrtiny veřejnosti (74%) považují diskriminaci u nás za velký problém. Tento názor ve veřejném mínění stále mírně posiluje.

Nadto si 48% dotázaných myslí, že míra znevýhodňování určitých skupin obyvatel v posledních deseti letech vzrostla. Podle 44% respondentů nedošlo k výrazným změnám a dle desetiny Čechů diskriminace naopak ubývá.

Tento trend potvrzuje i srovnání STEMu: „Z časové řady STEM od roku 2003 je zřejmé, že ve vnímání diskriminace v naší společnosti došlo k významné změně. V roce 2003 a dále v letech 2009 a 2010 považovala diskriminaci za závažný problém zhruba polovina veřejnosti. Od roku 2011 se však podíl názorů, že diskriminace je velkým problémem, stále postupně zvyšuje, nyní až k hranici tříčtvrtinové většiny.“

Výzkum rozlišoval také různé typy diskriminace. Stejně jako v předchozích letech považují lidé za nejzávažnější typ diskriminace znevýhodňování podle věku, což si myslí 44% dotázaných, 21% lidí za nejčastější typ považuje diskriminaci podle rasy a národnosti, 12% diskriminaci kvůli zdravotnímu postižení a zhruba 10% diskriminaci na základě pohlaví.

„Věk je opravdu velmi rozšířeným důvodem pro diskriminaci, což potvrzují i zkušenosti z naší právní poradny. V dnešní době jsou věkovou diskriminací ohroženi jak mladí absolventi, tak starší pracovníci. Do skutečně tíživých životních situací se pak dostávají lidé, kteří jsou oběťmi vícenásobné diskriminace, tedy jsou diskriminováni hned z několika důvodů,“ doplňuje praktickou zkušenost Linda Sokačová, ředitelka Alternativy 50+, o.p.s.

Výzkum se zabýval také problematikou nezaměstnanosti. Ač patří Česká republika v evropském kontextu k zemím s relativně nízkou nezaměstnaností, hrozbu ztráty zaměstnání vnímá česká veřejnost jako jeden z nejzávažnějších problémů. V květnu se nezaměstnanosti obávaly zhruba dvě třetiny lidí v produktivním věku. STEM srovnává tento výsledek s předchozími roky: „Podíváme-li se na časovou řadu, zjistíme, že obavy lidí z nezaměstnanosti jsou od roku 2010 na stabilní úrovni zhruba dvou třetin populace v produktivním věku.“

zdroj: STEM