Sladění pracovního a rodinného života : problém i pro starší pracující (tisková zpráva AGE Platfrom Europe)

Komentář Alternativy 50+: Přinášíme Vám překlad tiskové zprávy AGE Platform Europe, jež předkládá výzvy pro slaďování pracovního a osobního života pro starší pracující, kteří často pečují o své blízké nebo pomáhají s péčí o vnoučata. Ceníme to, že se námi v současnosti prosazované volno na péči a možnost čerpat placené volno k ošetřování nemocného člena rodiny i pro prarodiče bez nutnosti sdílení společné domácnosti, diskutuje na evropské úrovni. Policy paper vydaný AGE Platform Europe nastiňuje podobná témata jako publikace Alternativy 50+ Péče (a)nebo práce.