Vážené čtenářky a vážení čtenáři, 

zasíláme Vám dubnový zpravodaj organizace Alternativa 50+, ve kterém Vám představíme nový projekt Život začíná v padesáti: motivace a vzdělávání lidí 50+ zvyšující uplatnitelnost na trhu práce. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem hlavního města Prahy. „Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“. 

Tisková zpráva: „Život začíná v padesáti“ Alternativa 50+ spouští projekt zacílený na nezaměstnané po padesátce

Obecně prospěšná společnost Alternativa 50+ v dubnu letošního roku spustila projektŽivot začíná v padesáti: motivace a vzdělávání lidí 50+ zvyšující uplatnitelnost na trhu práce. Cílem je podpořit a rozvinout dovednosti nezaměstnaných osob starších padesátilet, které potřebují k získání nového zaměstnání, jeho výběru, ke komunikaci se zaměstnavateli ze soukromé či veřejné sféry a k jeho udržení. Projekt bude realizován na území hlavního města Prahy do konce roku 2015 a je financován z Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA).

Více než čtvrtinu uchazečů o zaměstnání tvoří lidé po padesátce. Nacházejí se v nesnadné životní situaci, je pro ně totiž výrazně složitější nalézt si novou práci. Přitom zjevně není na ústupu diskriminační jednání, kterému nezaměstnaní a nezaměstnané po padesátce čelí, což potvrzují i naše zkušenosti z poslední doby,“ přibližuje motivaci projektu ředitelka Alternativy 50+ Linda Sokačová.

V rámci projektu se uskuteční bezplatné vzdělávací semináře, které jsou určeny nezaměstnaným starším padesáti let z Prahy. Účastníci a účastnice seminářů se zorientují v oblasti fungování současného trhu práce a v tom, jak čelit situacím porušování pracovního práva či diskriminaci. Dále budou obeznámeni s nejčastějšími triky a chytáky personalistů i zaměstnavatelů a naučí se perfektně připravit svůj životopis nebo motivační dopis. Součástí bude procvičení základního ovládání počítačů, a to především vzhledem k jejich užití při hledání zaměstnání. Absolvují i krátkodobou stáž.

Součástí seminářů bude bilanční diagnostika a po dobu konání projektu mohou účastníci a účastnice využívat služeb bezplatného sociálně-právního a kariérního poradenství nebo poradenství k zahájení vlastního podnikání. Zároveň budou podpořeni při hledání zaměstnání či při jednání s úřady. „Alternativa 50+ tímto navazuje na svou dosavadní poradenskou činnost. Individuální přístup je pro nás samozřejmostí,“ dodává Linda Sokačová.

Současně během projektu vznikne svépomocná skupina založená na aktivitě samotných lidí po padesátce, pečujících, slaďujících rodinu s prací a nezaměstnaných. Svépomocná skupina bude platformou pro sdílení informací k řešení problémů spojených s ukončením pracovního poměru, hledáním nového zaměstnání a nezaměstnaností. Vedle toho vznikne burza oblečení pro lidi v nouzi, kteří si hledají zaměstnání a nemají dostatečné finanční prostředky k tomu, aby si zajistili odpovídající pracovní oblečení.

Více informací poskytne:

Linda Sokačová, ředitelka: linda.sokacova@alternativaplus.cz, 777 615 889

Lukáš Matoška, projektový manažer: lukas.matoska@alternativaplus.cz, 721 490 382

www.alternativaplus.cz

Tisková zpráva ke stažení zde.

Život začíná v padesáti 

Hledáte práci? Je vám více než 50 let?
Právě vám pomohou bezplatné vzdělávací semináře! 

Cílem projektu je podpořit a rozvinout schopnosti a dovednosti nezaměstnaných osob starších padesáti let, které potřebují k získání nového zaměstnání, jeho výběru, ke komunikaci se zaměstnavateli ze soukromé či veřejné sféry a k jeho udržení na současném trhu práce. 

Hlavní témata semináře: 

Jak na pracovní pohovor a CV

Naučíte se perfektně připravit svůj životopis nebo motivační dopis. Poradí vám také samotní aktivní personalisté a manažeři. 

Triky personalistů a zaměstnavatelů

Poznáte nejčastějších triky a chytáky personalistů a zaměstnavatelů. 

Poznejte sami sebe a vydejte se správnou cestou

Získáte poznatky z oblasti fungování současného trhu práce a o tom, jak čelit situacím porušování pracovního práva či diskriminaci. 

Procvičení základního ovládání počítačů a jejich využívání při hledání zaměstnání 

Semináře se uskuteční na přelomu května a června 2015. Součástí je individuální přístup a bilanční diagnostika. Jako účastníci a účastnice můžete využívat bezplatné sociálně-právní a kariérní poradenství nebo poradenství k zahájení vlastního podnikání. Získáte podporu při hledání zaměstnání nebo pro jednání s úřady. 

Podmínky pro zapojení do bezplatných vzdělávacích seminářů:

-          je Vám více než 50 let,

-          jste nezaměstnaný/á,

-          máte zájem absolvovat celý čtyřicetihodinový seminář. 

Přihlášky zasílejte na:

lukas.matoska@alternativaplus.cz

svetlana.sokacova@alternativaplus.cz 

Nebo volejte na telefonní číslo:

+420 777 564 332

Sociálně-právní a psychologické poradenství pro pečující o závislé osoby a osoby 50+ 

Bezplatná právní poradna organizace Alternativa 50+ je určena především pro muže a ženy, kteří se potýkají s diskriminací a znevýhodňováním na základě věku a pohlaví na trhu práce, v péči o závislou osobu nebo ve vzdělání. 

Hledáte práci? Bezplatně nabízíme: 

• kariérové poradenství a koučing – pomoc při hledání práce, s výběrovým řízením, přijímacím pohovorem, přechodem do nových oborů, se změnou v pracovním životě, s demotivací, řešením problémů v práci a vyhořením;

• pomoc s řešením nezaměstnanosti – co můžete očekávat od úřadu práce, kde a jak hledat práci, jak hledat práci prostřednictvím sociálních sítí, jakou vybrat rekvalifikaci a jak na ni získat nárok od úřadu práce;

• poradenství při řešení nezaměstnanosti v předdůchodovém věku;

• pomoc s vytvořením i aktualizací životopisu a motivačního dopisu;

• poradenství k tomu, jak nejlépe postupovat při rozvázání pracovního poměru jak ze strany zaměstnavatele, tak v případě Vašeho rozhodnutí;

• poradenství v sociální oblasti – sociální dávky, jednání s úřady. 

Máte v práci problémy s diskriminací nebo potřebujete pracovně-právní poradenství? Bezplatně nabízíme: 

• poradenství v případě šikany ze strany nadřízeného či obtěžování ze strany pracovního týmu, v případě diskriminace na základě věku a pohlaví při přijímacím pohovoru nebo v zaměstnání;

• informace o náležitostech uzavření či rozvázání pracovního poměru a pracovních smluv;

• informace o tom, co po Vás zaměstnavatel (ne)může požadovat.

Na sociálně-právní a kariérové poradenství navazují bezplatné vzdělávací semináře, které jsou určené nezaměstnaným po padesátce. 

Více zde: www.alternativaplus.cz 

Kancelář: U Průhonu 1567/7a, Praha 7
Poradenské hodiny: každou středu 11:00 – 15:00
(možnost sjednání individuální návštěvy v jiný den)
poradna@alternaitivaplus.cz
+420 777 564 332 (platíte jen hovor dle Vašeho tarifu) 

Bezplatná právní poradna je součástí projektu „Život začíná v padesáti: motivace a vzdělávání lidí 50+ zvyšující uplatnitelnost na trhu práce“, který je financován z Operačního programu Praha Adaptabilita.

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti