Vítáme Vás u nového čísla zpravodaje Alternativy 50+ 

Vážené čtenářky a vážení čtenáři, 

vítáme Vás u druhého čísla zpravodaje organizace Alternativa 50+ v letošním roce. Zpravodaj vychází pravidelně každé dva měsíce. Pokud budeme mít pro Vás vice informací, budeme Vám ho zasílat častěji. 

Tentokrát Vám představíme síť měst vstříčných k věkové diverzitě, kterou iniciuje Světová zdravotnická organizace.  Seznámíme Vás také s novou analýzou Českého statistického úřadu ke změnám pracovní síly v České republice mezi lety 1993 – 2013. Změny v oblasti zaměstnanosti se projevují v růstu průměrného věku pracujících. Ten se od roku 1993 zvýšil o 3,7 roku a v roce 2013 dosáhl 42,4 roku. 

19. února se Alternativa 50+ zúčastnila konference PeopleManagementFóra, která byla určena především personálním manažerům a manažerkám z firem a která se věnovala zaměstnávání lidí po padesátce a age managementu. Na webových stránkách PMF se můžete seznámit se všemi příspěvky, které na akci zazněly. 

Zpravodaj v roce 2015 se nám daří vydávat díky podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí v dotačním programu na podporu veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností. 

Těšíme se na setkávání s Vámi po celý rok 2015. 

Za Alternativu 50+, Linda Sokačová – ředitelka organizace. 

---

Nový projekt: Síť ambasadorů a ambasadorek proti ageismu v médiích

V roce 2015 se Alternativa 50+ zaměří na analýzu médií z hlediska zastoupení lidí po padesátce v nejsledovanějších a nejčtenějších českých médiích a také z hlediska nejčastějších stereotypů spojovaných s generací padesátníků a lidí v předdůchodovém věku. V propagaci tématu postavení lidí po padesátce v médiích bude hrát roli i Síť ambasadorů a ambasadorek proti věkové diskriminaci, kde je zastoupena celá řada významných osobností českého veřejného života. Více informací zde.

Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky, odráží výhradně názory autora a MPSV ČR nenese zodpovědnost za žádné užití informací tam obsažených.

 

Age-friendly world: Síť měst podporujících věkovou diverzitu Světové zdravotnické organizace

Síť měst a komunit podporujících věkovou diverzitu (The WHO Global Network of Age-friendly Cities and Communities) byla založena v roce 2010. V současné době síť pokrývá 210 měst a komunit ve 26 zemích světa. Celkově v nich žije 88 milionů lidí. Jedním z hlavních cílů této sítě je podpora prostředí, ve kterém se dobře stárne. Projekt reaguje na trend stárnutí populace a zaměřuje se na lokální a regionální úroveň. Usiluje o zapojování starších lidí do života komunity a propaguje zdravé a aktivní stárnutí. Členství v síti není o tom získat certifikát, ale je o závazku naslouchat potřebám starších lidí, podporovat jejich inkluzi do společnosti nebo vhodnou sociální infrastrukturu. V síti najdete například Irsko, Bordeaux, Strasbourg nebo Brusel. Pokud chcete vědět víc, dozvíte se to na stránkách v anglickém jazyce: http://agefriendlyworld.org/en/who-network/

---

Jak na věkové stereotypy a základy age managementu: akreditovaný vzdělávací program pro úředníky a úřednice z veřejné správy

(číslo akreditace vzdělávacího programu: AK/ VE-24/2015, číslo akreditace vzdělávací organizace: AK/ PV-35/2015)

Cílem vzdělávacího programu je prohloubení znalostí úředníků/-ic a vedoucích úředníků/ic získaných v rámci vstupního vzdělávání v oblasti rovných příležitostí se zvláštním zřetelem k využití získaných znalostí ve veřejné správě. Více se dozvíte zde.

• Informace o ceně a semináři na adrese: linda.sokacova@alternativaplus.cz, lsokacova@seznam.cz nebo na telefonu + 42 0 777 615 889. 

---

Český statistický úřad: Průměrný věk pracujících se za dvacet let zvýšil o téměř čtyři roky

Dlouhodobý pokles míry zaměstnanosti v nejmladším produktivním věku od roku 1993 byl kompenzován růstem míry zaměstnanosti osob ve věku 55 až 64 let. V porovnání s vyspělými zeměmi EU je zaměstnanost v obou skupinách v ČR stále na nižší úrovni. Více zde: http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/czam020315analyza15.docx

---

Age 50+ není mínus: prezentace z konference PeopleManagementForum

Stárnutí populace je výzva, která se dotýká nás všech. Naše společnost, která dlouhodobě pěstuje kult mládí a na trhu práce upřednostňuje kandidáty později narozené, se musí vypořádat mimo jiné s tím, že starší lidé budou muset mnohem déle zůstat aktivní. Výzkumy také ukazují, že naše dosavadní diskriminace seniorů v zaměstnanosti může snižovat konkurenceschopnost firem. Věk pro výkon mnohých zaměstnání není relevantním kritériem. Prezentace z konference najdete zde: http://www.peoplemanagementforum.cz/inspirace-hr/

---

Video: Nothing changes…. v padesáti

Život se nedělí na epiozody. Je to celek. Jako film, který se pokouším právě teď napsat. Navzdory představám společnosti. Lidi nemají svoje “nejlepší léta za sebou” – moje babička začala právě randit. Jejímu novému příteli je 89 let. https://www.youtube.com/watch?v=DQGhlDo7m1U

---

Anna Šabatová k neregistrovaným sociálním službám pro seniory

“Musíme se postarat o to, aby společnost nabízela kvalitní služby lidem, kteří jsou křehcí a slabí, na konci svého život. Aby mohli v důstojnosti dožít,” říká Anna Šabatová. Aktivity úřadu Veřejné ochránkyně práv proti neregistrovaným službám pro seniory.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095426857-interview-ct24/215411058040129

Zpravodaj je podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v dotačním programu na podporu veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností. Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky, odráží výhradně názory autora a MPSV ČR nenese zodpovědnost za žádné užití informací tam obsažených.