Vážené příznivkyně, vážení příznivci,

dostává se Vám do rukou prosincové vydání pravidelného zpravodaje organizace Alternativa 50+. V tomto vydání se věnujeme tématu věkové diverzity a age managementu, které Vám představíme z různých úhlů pohledu.

První článek přibližuje věkovou diverzitu v zaměstnání. Reportem z mezinárodní konference se ohlédneme za proběhlou konferencí "Age management v praxi". V dalším příspěvku Vám představíme konkrétní případy řešení věkové diskriminace v České republice. Dále přinášíme informace o situaci starších lidí v Rakousku. V následujícím příspěvku se podíváme, jak rekvalifikační kurzy vychází vstříc potřebám cílových skupin. Představíme Vám naše nové video "Není práce jako práce" a nabídneme rozhovory se dvěma členy Platformy proti vícenásobné diskriminaci.

Na závěr nechybí ani tradiční shrnutí proběhlých aktivit naší organizace. 

Doufáme, že i toto vydání Zpravodaje proti vícenásobné diskriminaci pro Vás bude obohacující. Přejeme Vám příjemné čtení.

Rádi bychom Vám také popřáli klidné prožití vánočních svátků a mnoho zdaru v novém roce.

---

Věková diverzita v zaměstnání

Na věkovou diverzitu a age management se zaměřila Kateřina Machovcová, psycholožka a kariérní poradkyně spolupracující s poradnou Alternativy 50+. Management věku (age management) je personální politika, která se zabývá specifickými podmínkami a potřebami zaměstnaných v různých fázích jejich života a pracovní kariéry. Zahrnuje pozornost vůči lidem jakéhokoli věku, ačkoli bývá někdy primárně spojována se situací osob 50+, což souvisí se současnými demografickými změnami.

---

Report z mezinárodní konference

V pátek 7. listopadu 2014 se v Praze konala celodenní mezinárodní konference s názvem „Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci“ organizace Alternativa 50+, nad níž přijala záštitu ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová a kde vystoupili čeští i zahraniční experti. O průběhu konference informuje Nikola Šimandlová ve svém reportu.

---

Věková diskriminace v ČR

České právo o věkové diskriminaci pojednává a najdeme hned několik zákonů, které ji zakazují a stanovují postihy pro zaměstnavatele, kteří se jí dopouštějí. O řešení konkrétních případů informuje ve svém článku Jaroslava Hasmanová Marhánková.

---

Situace a postavení starších lidí v Rakousku

Také v tomto čísle Zpravodaje se věnujeme situaci v zahraničí. Tentokrát se zaměříme na naše sousedy z Rakouska. Rakousko, stejně jako ostatní evropské země, prodělalo a prodělává různé změny na trhu práce. Od 90. let 20. st. je to zejména výrazný posun od průmyslové země směrem k sektoru služeb. Některá odvětví dokonce zanikla, což se také odrazilo na nových formách práce, rekvalifikacích a hledání nového uplatnění pracovníků, kteří v průmyslu (či zemědělství) pracovali mnohdy celý život.

---

Rekvalifikace přizpůsobené potřebám cílových skupin?

Úřad práce zabezpečuje pro své klienty širokou škálu rekvalifikačních kurzů. Vždy jde o kurzy akreditované, což zajišťuje jejich potřebnou kvalitativní úroveň. Velká část kurzů je dnes také realizována podle Národní soustavy kvalifikací, tj. měla by odrážet potřeby zaměstnavatelů formulované prostřednictvím sektorových rad. Martin Horák, ředitel Úřadu práce v Hradci Králové, se ve svém příspěvku zabývá tím, na kolik tyto rekvalifikace vycházejí vstříc potřebám cílových skupin.

---

Není práce jako práce 

Alternativa 50+ zveřejnila nové video, které upozorňuje na výhody věkové rozmanitosti pracovních týmů a popírá zažité předsudky o starších pracovnících. V ČR existuje trend znevýhodňování starších pracovnic a pracovníků, kterým trpí především ženy. Jsou to totiž právě předsudky, které lidem 50+ značně komplikují situaci na trhu práce. 

---

Rozhovory se členy Platformy

Přinášíme Vám dva rozhovory se členy Platformy proti vícenásobné diskriminaci. První rozhovor jsme vedli s Pavlem Puffem, který působí jako manažer útvaru pro strategický nábor ve společnosti ČEZ.

Druhý rozhovor nám poskytl Dalibor Holý, který vede Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí na Českém statistickém úřadu.

---

Novinky z Alternativy 50+

Na následujících řádcích bychom Vám rádi představili nedávné výsledky naší práce.

20. listopadu uspořádala Alternativa 50+ kulatý stůl "Jak zlepšit postavení lidí 50+ a pečujících osob", který se konal v Poslanecké sněmovně ČR pod záštitou místopředsedy PSP ČR Jana Bartoška (KDU-ČSL). Kulatého stolu se zúčastnili poslanci a poslankyně, zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva vnitra a další zájemci z neziskového i soukromého sektoru.

V Českém rozhlase vystoupila projektová manažerka Alternativy 50+ Nikola Šimandlová k tématu age managementu, který byl tématem mezinárodní konference „Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci“. Poslechněte si pořad, o konferenci se mluví od 37. minuty.

AGE Platform Europe, kde je Alternativa 50+ členskou organizací, pořádala valnou hromadu - General Assembly. Alternativa 50+ se této valné hromady zúčastnila a tím rozšířila svou spolupráci s platformou AGE a svými evropskými partnery.

Jak jsme Vás již informovali, Alternativa 50+ se zúčastnila soutěže Neziskovka roku 2014. V prvním kole jsme vyplňovali rozsáhlý sebehodnotící formulář, Nadace rozvoje občanské společnosti na základě hodnocení těchto formulářů vybrala 15 semifinalistů ze 135 přihlášených. U semifinalistů proběhly kontrolní návštěvy, které pomohly vybrat finalisty. Postoupili jsme i do finále, ve kterém jsme se umístili na konečném třetím místě v kategorii Malých organizací. Tohoto ocenění si velmi vážíme a děkujeme Vám za hlasy v hlasování veřejnosti.

V rámci kampaně Generace uprostřed organizace Život 90 pořádá Alternativa 50+ seminář "Jak si najít práci v pozdějším věku", který se uskuteční 15. prosince 2014 od 16:00 v Pracovně, Vlkova 36, Praha 3.

---
---

Tento zpravodaj vychází v rámci projektu "Platforma proti vícenásobné diskriminaci založené na věku a pohlaví a systémová podpora postavení osob 50+ v kontextu rovných příležitostí žen a mužů", který je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky. Zpravodaj odráží výhradně názory autora a MPSV ČR nenese zodpovědnost za žádné užití informací tam obsažených.