Vážené příznivkyně, vážení příznivci,

dostává se Vám do rukou říjnové vydání pravidelného zpravodaje organizace Alternativa 50+. V tomto vydání se věnujeme tématu demografického stárnutí, které Vám představíme z různých úhlů pohledu.

První článek přibližuje demografické stárnutí ze statistického hlediska. Dále přinášíme informace o našem postupu v soutěži Neziskovka roku 2014 a žádáme Vás o pomoc v hlasování veřejnosti. V rozhovoru s Verou Budway Strobach se můžete dočíst, jak ona vnímá věkovou diskriminaci a jaké má zkušenosti ze zahraničí. Opět přinášíme soutěž o knihu, pro zodpovězení soutěžní otázky stačí pozorně číst tento zpravodaj. I v tomto vydání Vám přiblížíme situaci v zahraničí, tentokrát se podíváme, jak na demografické změny reagují ve Francii. Zkušenosti z naší poradenské činnosti Vám zprostředkujeme článkem o tom, jak reagovat na šikanu na pracovišti. 

Na závěr nechybí ani tradiční shrnutí proběhlých aktivit naší organizace a pozvánky na připravované události. 

Doufáme, že i toto vydání Zpravodaje proti vícenásobné diskriminaci pro Vás bude inspirativní. Přejeme příjemné čtení.

---

Age management v praxi

Zveme Vás na mezinárodní konferenci "Age management v praxi: české a zahraniční zkušenosti a nástroje proti věkové diskriminaci", která se koná pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové v pátek 7. listopadu 2014 v prostorách Era svět, Jungmannovo náměstí 767, Praha 1. Na této konferenci vystoupí paní ministryně Marksová, náměstkyně MPSV Jana Hanzlíková, vedoucí oddělení zprostředkování a poradenství z Úřadu práce ČR Gabriela Vlčková, dále pak zástupci zaměstnavatelů, jako např. Pavel Puff ze Skupiny ČEZ či Andrea Bednářová a Eliška Mertová jakožto zástupkyně malých firem. Na konferenci také vystoupí naši zahraniční partneři z Rakouska, Francie a Velké Británie, kde mimo jiné naše pozvání přijala paní Maryvonne Lyazid, zástupkyně francouzského ombudsmana v oblasti boje proti diskriminaci a prosazování rovných práv. V odpolední části na Vás čekají dva workshopy, jeden zaměřený na téma diskriminace vedený Petrem Polákem z Kanceláře veřejné ochránkyně práv a druhý zaměřený na téma age managementu vedený Jitkou Schmiedovou z České spořitelny.

---

Demografické stárnutí

Přinášíme Vám článek "Statistický pohled na demografické stárnutí", který přináší základní informace k tématu a řadu zajímavých statistik.

---

Neziskovka roku 2014

Alternativa 50+ se účastní soutěže Neziskovka roku. V prvním kole jsme vyplňovali rozsáhlý sebehodnotící formulář, Nadace rozvoje občanské společnosti na základě hodnocení těchto formulářů vybrala 15 semifinalistů ze 135 přihlášených.  U semifinalistů proběhly kontrolní návštěvy, které pomohly vybrat finalisty. Do finále postoupily vždy tři nejlepší organizace ve své velikosti (malá, střední a velká). Finálovou prezentaci organizace před hodnotící komisí jsme absolvovali 21. října.

Budeme velmi rádi, když nás podpoříte v hlasování veřejnosti. Předem děkujeme za každý hlas! O vítězi Ceny veřejnosti teď může rozhodnout i Váš hlas! Hlasovat můžete na http://www.neziskovkaroku.cz/cena-verejnosti/ až do 2. listopadu.

---

Věková diskriminace v ČR sílí: Rozhovor s Verou Budway Strobach z Erste Bank Group

"Věková diskriminace na pracovním trhu v ČR je fenomén, který bohužel stále sílí," říká ambasadorka Proti ageismu Vera M. Budway Strobach v krátkém rozhovoru, ve kterém vysvětluje svůj postoj k věkové diskriminaci a nabízí srovnání se zahraničím, kde profesně působí.

---

Šikana na pracovišti

"Většina lidí dnes na pracovišti tráví podstatnou část dne, a pracovní prostředí a mezilidské vztahy tedy zásadním způsobem ovlivňují náš život. Ne vždy se však setkáváme se vzorným a přátelským pracovním kolektivem, ne vždy náš šéf projevuje chápavost a empatii, ne vždy máme milou nadřízenou." Problematikou šikany na pracovišti se ve svém článku zabývá Lucie Otáhalová.

---

Jak to vypadá u našich evropských sousedů? Situace ve Francii. 

Stárnutí populace, demografické změny a nárůst potřeby péče o osoby blízké včetně osob starších se dotýkají nejen České republiky, ale celé Evropské unie. V následujícím článku stručně představíme situaci ve Francii v souvislosti s postavením starších pracovníků a pečujících osob.

---

Kulatý stůl

Srdečně Vás zveme na kulatý stůl k tématu postavení lidí nad padesát let a pečujících osob. Součástí kulatého stolu budou doporučení Platformy proti vícenásobné diskriminaci. Kulatý stůl se uskuteční 20. listopadu 2014 od 10:00 do 13:00 v Poslanecké sněmovně ČR (Sněmovní 4, Praha 1) pod záštitou místopředsedy PSP ČR Jana Bartoška.

Máte-li zájem se zúčastnit, potvrďte prosím svou účast do 17. listopadu na adrese: tomas.kremen@alternativaplus.cz. Účast na kulatém stole je zdarma.

---

Do penze bez vděku

Datum a čas konání: 12. 11. 2014 v 18:00

Místo konání: Americké centrum Praha, Tržiště 13, Praha 1

Současný důchodový systém byl původně vystavěn podle modelu mužské pracovní dráhy – nepřerušované pracovní aktivity od ukončení přípravy na povolání až do důchodového věku. Zpravidla se jednalo o práci pro jednoho zaměstnavatele se vzestupnou pracovní dráhou a se zvyšujícími se příjmy v průběhu let. Ženské pracovní dráhy jsou však jiné. Ženy mnohem častěji přerušují pracovní aktivitu z důvodu péče o děti, případně o další závislé osoby. Ženy také o něco častěji zažívají období nezaměstnanosti, případně pracují v různých nestandardních režimech, které jim nezakládají nárok na důchod. Častěji nežli muži pracují na částečný úvazek. Své pracovní dráhy přizpůsobují reálné i očekávané povinnosti primárního pečovatelství.

Leží skutečně řešení těchto otázek na důchodovém systému? Jak s problémem souvisí nastavení politiky sociální, rodinné či politiky zaměstnanosti? Vyřeší situaci potenciální reforma, která spočívá v rozdělení penze mezi manžele? Přijďte o tématu diskutovat s našimi hosty! Na přednášku Vás zve Národní kontaktní centrum - ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR.

Pozvání do diskuze přijali:

• Mgr. Radka Dudová, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR

• Mgr. Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí

• Mgr. Linda Sokačová, Alternativa 50+, o. p. s.

• doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D., Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů

• prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc., Vysoká škola finanční a správní

Kontakt: Simona Pecková, simona.peckova@soc.cas.cz

---

Stárnutí populace jako výzva

Zveřejňujeme novou publikaci „Stárnutí populace jako výzva: Age management a postavení lidí 50+ ve společnosti a na trhu práce“, která Vám přiblíží nejen koncept age managementu jako takový, ale zahrne i širší pohled v rámci demografického stárnutí a zahraničních zkušeností.

Publikace je zdarma k objednání na našem webu, kde si můžete objednat tištěnou verzi, kterou do listopadu 2014 rozesíláme zdarma.

---

Novinky z Alternativy 50+

 

Na následujících řádcích bychom Vám rádi představili nedávné výsledky naší práce.

Ve čtvrtek 25. září proběhla tisková konference ke spuštění sítě ambasadorů a ambasadorek Proti ageismu. Na tiskové konferenci vystoupili ambasadorky Táňa Fischerová a Ilona Švihlíková a ambasador Jan Čižinský. Aktuální výsledky kvalitativního výzkumu představila Nikola Šimandlová z organizace Alternativa 50+. Přečtěte si tiskovou zprávu a podívejte se na výstupy výzkumu. Proč se do sítě zapojila Bronislava Milinková si můžete přečíst v následujícím textu. 

Jedním z největších problémů, se kterým se potýkají lidé po padesátce, je věková diskriminace a obava ze zaměstnávání starších pracovníků ze strany zaměstnavatelů. Proto se Alternativa 50+ rozhodla na často absurdní požadavky na věk reagovat videem "Starý nebereme", které vytvořilo kreativní studio Družina.

V průběhu října jsme zveřejnili další video, které ukazuje, jak age management neboli řízení zohledňující věk zaměstnanců umožňuje zaměstnavatelům využívat potenciál všech pracovníků a čerpat zkušenosti starších i mladších lidí v pracovních týmech. 

---

Soutěž o knihu

Vyhrát můžete knihu Mezigenerační solidarita v péči o seniory - Jeřábek Hynek a kol. 

Stačí do 21. listopadu správně odpovědět na soutěžní otázku: „Jaký je rozdíl mezi mobbingem a bossingem?“ Vaše odpovědi posílejte na emailovou adresu: tomas.kremen@alternativaplus.cz.

Nakladatelství SLON děkujeme za poskytnutí knihy, kterou můžete vyhrát.

---
---

Tento zpravodaj vychází v rámci projektu "Platforma proti vícenásobné diskriminaci založené na věku a pohlaví a systémová podpora postavení osob 50+ v kontextu rovných příležitostí žen a mužů", který je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky. Zpravodaj odráží výhradně názory autora a MPSV ČR nenese zodpovědnost za žádné užití informací tam obsažených.