Vážené příznivkyně, vážení příznivci,

dostává se Vám do rukou srpnové vydání pravidelného zpravodaje organizace Alternativa 50+. V tomto vydání se věnujeme tématu péče o osobu závislou. Téma Vám představíme z různých úhlů pohledu.

V prvním článku Vás seznámíme s právními aspekty a doplníme odpověďmi na konkrétní dotazy z naší poradny. Pro pozorné čtenáře jsme přichystali soutěž o knihu "Jak hledat a najít zaměstnání". Dále nabízíme vhled do života pečujících osob prostřednictvím obsáhlého rozhovoru. Téma péče rozvíjí i článek popisující situaci ve Velké Británii a další článek o prarodičovské péči.

Ani v tomto vydání nechybí tradiční shrnutí proběhlých aktivit naší organizace a představení připravovaných. Rádi bychom Vás také upozornili na nabídku zaměstnání a možnost pomoci s absolventskou prací skrze poskytnutí rozhovoru.

Doufáme, že i toto vydání Zpravodaje proti vícenásobné diskriminaci pro Vás bude inspirativní. Přejeme příjemné čtení.

---

Právní postavení osob pečujících

V tomto článku máte možnost se seznámit s tím, na co všechno mají nárok osoby pečující o závislou osobu a jaké mají postavení z hlediska zákona.

---

Soutěž o knihu

Vyhrát můžete knihu Jak hledat a najít zaměstnání – Rady a tipy pro uchazeče - Zbyněk Siegel 3., aktualizované a rozšířené vydání, kde se dozvíte užitečné rady při hledání práce v současných obtížných podmínkách. Stačí do 19. září správně odpovědět na soutěžní otázku: „Jaká je výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let ve třetím stupni (těžká závislost)?“ Vaše odpovědi posílejte na emailovou adresu: tomas.kremen@alternativaplus.cz.

Nakladatelství Grada děkujeme za poskytnutí knihy, kterou můžete vyhrát.

---

Rozhovor s osobou pečující

Nedostatek financí a složitá jednání s úřady – to jsou největší problémy, s kterými se potýká pečující osoba. Abychom Vám situaci pečujících přiblížili, přichystali jsme pro Vás rozhovor s osobou, která pečuje o svou postiženou dceru. Vlastními zkušenostmi Vám poskytne vhled do problémů, se kterými se setkává a jak je řeší.

---

Dotazy z poradny

Na následujících odkazech zveřejňujeme odpovědi na dotazy, které přišly do naší poradny. Doufáme, že odpovědi pomohou i Vám. První dotaz se týká možnosti přivýdělku pro osoby pečující. Druhý dotaz směřuje na možnosti využití sociálních služeb pro ulehčení péče o osobu závislou.

Na naši sociálně-právní a psychologickou poradnu se můžete obrátit i Vy.

---

Situace v zahraničí – Velká Británie

Stárnutí populace, demografické změny a nárůst potřeby péče o osoby blízké včetně osob starších se dotýkají nejen České republiky, ale celé Evropské unie. V následujícím textu stručně představíme situaci ve Velké Británii v souvislosti s postavením starších pracovníků a pečujících osob.

---

Hlídací babičky,hlídací dědečci

Prarodičovská role prochází v posledních desetiletích výraznou proměnou, která je podmíněna demografickou situací, tedy populačním stárnutím a s ním spojenými jevy. Zvyšující se naděje dožití znamená, že přestože se lidé stávají prarodiči ve vyšším věku, mohou si svou prarodičovskou roli užívat déle a typicky i v lepším zdravotním stavu. Přečtěte si článek, jak se prarodičovská péče vyvíjí v současné společnosti.

---

Připravujeme

Rádi bychom Vás informovali o našich nadcházejících aktivitách a umožnili Vám se na ně včas přihlásit.

Na 20. října ve spolupráci s ÚP Praha 7 připravujeme pro osoby nad 50 let a absolventy seminář na téma, jak správně napsat životopis a uspět u pracovního pohovoru. Máte-li zájem se zúčastnit, pište prosím na email: svetlana.sokacova@alternativaplus.cz

Na 22. října plánujeme další vzdělávací seminář zaměřený na odbourávání stereotypů a age managemet. Na 7. listopad potom chystáme mezinárodní konferenci pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové-Tominové a s účastí zahraničních partnerů na téma age managementu a věkové diskriminace. Máte-li zájem se některé události zúčastnit, pište prosím na email: nikola.simandlova@alternativaplus.cz

---

Novinky z Alternativy 50+

 

Na následujících řádcích bychom Vám rádi představili nedávné výsledky naší práce.

Je nám ctí, že jsme mohli zveřejnit již II. antidiskriminační desatero, které poskytuje zaměstnavatelům návod, jak nediskriminovat na pracovišti.

Alternativa 50+ zaslala otevřený dopis prof. Martinu Potůčkovi, který je předsedou Odborné komise pro důchodovou reformu. Vznik a činnost této Odborné komise podporujeme a vítáme. V otevřeném dopise vznášíme další podnět, kterým by se Odborná komise měla podle nás zabývat, a tím jsou předčasné odchody do důchodu, kvůli nimž je starším osobám pak doživotně krácen starobní důchod, což považujeme za nepřijatelné. K dispozici máme i odpověď prof. Martina Potůčka.

Česká koalice Social Watch (kde je Alternativa 50+ členskou organizací) zveřejnila novou monitorovací národní zprávu o vývoji a nedostatcích v boji proti chudobě a za rovnost mužů a žen. Klesající reálná mzda, rostoucí prekarizace práce, nedostupnost bydlení, pokračující demonstrace proti Romům – takový byl obrázek České republiky v roce 2013. Celá monitorovací zpráva je zdarma ke stažení.

Mladí lidé po škole a starší lidé těsně před důchodem, to jsou dvě skupiny, na něž se zaměřuje nový plán vlády na snížení nezaměstnanosti. Tomuto tématu se věnovalo i Radiofórum, ve kterém vystoupila Linda Sokačová, ředitelka Alternativy 50+. V dalším vysílání k tématu zkrácených úvazků vystoupila Nikola Šimandlová, expertka na téma sociální politiky Alternativy 50+.

---

Pracovní příležitost – švadlena / krejčí

Mladá oděvní značka zaměřená na sportovně-elegantní módu shání švadlenu / krejčího na občasnou výpomoc v ateliéru (cca 2 dny v týdnu) a zároveň na šití oděvů (možno doma či ve vlastní dílně). Vyrábíme sportovní oblečení zaměřené na pohyb ve městě (mikiny, bundy, kabáty, jeansy, trika…). Přečtěte si celý inzerát.

---

Rozhovor pro absolventskou práci

Pro absolventskou práci „Zaměstnávání osob starších 50 let“ hledá autorka práce osoby starší 50 let, které mají zkušenost s hledáním práce a z pohovorů. Pro více informací můžete kontaktovat autorku emailem na milada.kabourkova@psas.cz či telefonicky na 602 845 474.

---
---

Tento zpravodaj vychází v rámci projektu "Platforma proti vícenásobné diskriminaci založené na věku a pohlaví a systémová podpora postavení osob 50+ v kontextu rovných příležitostí žen a mužů", který je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky. Zpravodaj odráží výhradně názory autora a MPSV ČR nenese zodpovědnost za žádné užití informací tam obsažených.