Vážené příznivkyně, vážení příznivci,

dostává se Vám do rukou třetí vydání pravidelného zpravodaje organizace Alternativa 50+. V tomto vydání Vám přiblížíme výzkum agentury STEM o vnímání diskriminace. Představíme Vám, jak jsme se zapojili do činnosti evropské platformy AGE. Na konkrétním příkladu Vám ukážeme, jak funguje poradna Alternativy 50+. Obeznámíme Vás s probíhající kampaní a informujeme o setkání Platformy proti vícenásobné diskriminaci. Dále Vám představíme vítěze soutěže Úřad roku "Půl na půl", který jsme spolupořádali. Následně se s Vámi podělíme o naše video k postavení osob 50+ na trhu práce a seznámíme s průběhem našeho mezinárodního semináře. 

Češi se nejvíc bojí věkové diskriminace

Poslední květnový týden provedla agentura STEM výzkum na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let (1093 respondentů). Výzkum se zabýval problematikou diskriminace a nezaměstnanosti. Za nejčastější typ diskriminace považují dotázaní znevýhodňování na základě věku. Přečtěte si o výzkumu více.


Expertní skupiny platformy AGE

V minulém čísle Zpravodaje jsme informovali o našem vstupu do evropské platformy AGE, která sdružuje více než 170 organizací zabývajících se staršími lidmi, ať již v předdůchodovém nebo důchodovém věku. V platformě AGE chceme být aktivními členy, a proto jsme se již zapojili do jejích expertních skupin.

Platforma AGE má 14 expertních skupin, do kterých mohou vstupovat experti členských organizací a společně se svými kolegy z dalších evropských zemí pracují na daném tématu. Alternativa 50+ vyslala své zástupce do tří expertních skupin: Lidská práva a věková diskriminace, Zaměstnanost starších pracujících a Věku-přátelská EU. Těšíme se, že již v dalším čísle Vás budeme informovat o naší práci v těchto skupinách.

Jak funguje poradna Alternativy 50+?

Jako nejlepší způsob, jak Vám přiblížit fungování bezplatné sociálně-právní a psychologické poradny naší organizace, jsme vyhodnotili představení konkrétního příkladu, se kterým jsme se setkali.

Kampaň proti věkové diskriminaci

V průběhu června realizovala Alternativa 50+ osvětovou a informační kampaň proti diskriminaci a za mezigenerační solidaritu na trhu práce. Kampaň poukazuje na přetrvávající negativní věkové stereotypy v české společnosti, které znevýhodňují lidi po padesátce. Vizuály kampaně si můžete stáhnout zde.

Platforma proti vícenásobné diskriminaci

S radostí Vás informujeme o úspěšném pokračování projektu „Platforma proti vícenásobné diskriminaci založené na věku a pohlaví a systémová podpora postavení osob 50+ v kontextu rovných příležitostí žen a mužů“. Jeho hlavním úkolem je síťování organizací a osobností zabývajících se věkovou nebo genderovou diskriminací. Projekt rovněž usiluje o propojování oblastí věkové a genderové diskriminace. Společnou snahou Platformy je lepší prosazování systémových změn. 

Do projektu se zapojilo již 10 organizací a osobností a 19. června proběhlo první setkání Platformy proti vícenásobné diskriminaci. Po vzájemném seznámení se na setkání začali účastníci a účastnice pracovat na projektu. Především šlo o přípravu stínové zprávy k zlepšování postavení osob zasažených věkovou diskriminací a pečujících osob ve společnosti, dále zapojení do činnosti evropské platformy AGE a v neposlední řadě dohodnutí pravidel a postupů fungování Platformy.

Výsledky soutěže Úřad roku „Půl na půl“  respekt k rovným příležitostem

 V červnu proběhl již osmý ročník soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem. Soutěž o nejlepší úřad s rovnými příležitostmi pro ženy a muže organizuje Ministerstvo vnitra České republiky ve spolupráci s Alternativou 50+, o.p.s., Fórem 50%, o.p.s. a Gender Consulting, s.r.o. již od roku 2007. Cílem soutěže je monitoring a podpora zavádění politiky rovnosti žen a mužů a principů gender mainstreamingu do činnosti úřadů veřejné správy v České republice. Podívejte se na výsledky soutěže.

Postavení osob 50+ na trhu práce

Minulý měsíc jsme zveřejnili naše video, které se zaměřuje na problematiku postavení starších osob na trhu práce. Dozvíte se, s čím se osoby starší padesáti let a osoby pečující setkávají, s jakými potížemi se musejí vypořádat a co mohou v dané situaci dělat. S těmito a dalšími překážkami pak může pomoci právě sociálně-právní a psychologická poradna organizace Alternativa 50+. Podívejte se na video!

Seminář: Zaměstnávání osob 50+

Počátkem května se konal druhý mezinárodní seminář zaměřený na zaměstnávání osob 50+. Celodenní seminář se týkal problematiky zaměstnávání osob starších padesáti let z různých úhlů pohledu a z různých zemí. Přečtěte si celý report nebo si prohlédněte fotogalerii.

Tento zpravodaj vychází v rámci projektu "Platforma proti vícenásobné diskriminaci založené na věku a pohlaví a systémová podpora postavení osob 50+ v kontextu rovných příležitostí žen a mužů", který je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky. Zpravodaj odráží výhradně názory autora a MPSV ČR nenese zodpovědnost za žádné užití informací tam obsažených.