Vážené příznivkyně, vážení příznivci,

dostává se Vám do rukou druhé vydání pravidelného zpravodaje organizace Alternativa 50+. V tomto vydání Vás pozveme na náš mezinárodní seminář, nabídneme vhled do problematiky zaměstnávání osob 50+, poradíme s prvními kroky v případě ztráty zaměstnání, popíšeme jestli a jak žádat o předčasný důchod, představíme AGE platform, které jsme se stali členy, upozorníme na vyhlášení výsledků soutěže Úřad rok "Půl na půl", poskytneme naše mediální výstupy a pozveme na nadcházející veletrh NGO Market.

II. mezinárodní seminář Zaměstnávání osob 50+ – 6. 5. 2014 – Praha

Alternativa 50+ organizuje mezinárodní seminář "Zaměstnávání osob 50+: nástroje a příklady dobré praxe ze zahraničí a z ČR“, kde Vám příklady dobré praxe představí naši partneři z Velké Británie, Francie a Rakouska. Budeme rádi, pokud se zúčastníte! Seminář se koná 6. května od 9:00 do 17:00 v Pracovně (Vlkova 36, Praha 3).

Nezapomeňte se prosím do 30. dubna registrovat na emailu: 

nikola.simandlova@alternativaplus.cz 

Nezaměstnanost osob 50+

"Česká republika i celá Evropská unie se potýká se stárnutím populace, což souvisí také s prodlužováním délky setrvání na trhu práce." 

V novém článku shrnuje Nikola Šimandlová z Alternativy 50+ základní fakta o osobách 50+ na trhu práce, z čehož vyplývá zřetelná potřeba se tomuto tématu důkladně věnovat.

Přečtěte si celý článek: Nezaměstnanost osob 50+

Co dělat v případě ztráty zaměstnání

Ztráta zaměstnání bývá často frustrující a přináší mnoho starostí. Abychom situaci alespoň trochu ulehčili, připravili jsme pro Vás rozhovor na toto téma. Na otázky, kam se obrátit a jak postupovat při ztrátě zaměstnání, odpovídal PhDr. Ladislav Hazuka, ředitel kontaktního pracoviště v Praze 8 Úřadu práce ČR.

Přečtěte si rozhovor: Co dělat při ztrátě zaměstnání? 

Možnost předčasného důchodu

Jak mnozí z Vás vědí, Alternativa 50+ poskytuje bezplatné sociálně-právní a psychologické poradenství osobám 50+ a pečujícím. Naši klienti a klientky se často dotazují na možnost předčasného odchodu do důchodu. Proto jsme se rozhodli zpracovat ukázkovou odpověď, kterou připravila JUDr. Jana Seemanová.

Můžete se tedy sami přesvědčit, jak naše poradna funguje přečtením typické otázky a odpovědi:

 Možnost předčasného důchodu

AGE Platform

AGE Platform Europe

Na konci března 2014 byla Alternativa 50+, o.p.s. přijata do evropské platformy AGE a stala se tak teprve třetím českým zástupcem. Za toto přijetí děkujeme vedení AGE platformy a také Ministerstvu práce a sociálních věcí, které svou podporou umožnilo uhradit členský příspěvek.

Platforma AGE byla založena v lednu 2001 z podnětů zvýšení participace a zastoupení zájmů starších lidí na evropské úrovni. V současné době sdružuje na 170 organizací, které se zabývají lidmi nad 50 let, a přímo tak reprezentuje více jak 150 milionů starších lidí v Evropě. Nejdůležitější činností platformy je sdílení zkušeností z různých zemí EU, jejich reflexe a následné připomínkování evropských i národních politik. Tuto činnost v současné době zajišťuje 14 expertních skupin, kam se postupně zapojuje i Alternativa 50+. 

8. ročník soutěže Úřad roku „Půl na půl“  respekt k rovným příležitostem

I v tomto roce je organizace Alternativa 50+ partnerem soutěže Úřad roku „Půl na půl“. Soutěž o nejlepší úřad s rovnými příležitostmi pro ženy a muže organizuje Ministerstvo vnitra České republiky již od roku 2007. Slavnostní předání ocenění nejlepším vybraným úřadům proběhne ve čtvrtek 5. června 2014 na konferenci „Rovné příležitosti“, kterou každoročně pořádá Ministerstvo vnitra spolu s partnerskými organizacemi (Alternativa 50+, o.p.s., Fórum 50%, o.p.s. a Gender Consulting, s.r.o.).

Alternativa 50+ v médiích

Téma zaměstnanosti lidí 50+ se poslední dobou těší zvýšené pozornosti a média se obrací i na naši organizaci, abychom jako odborníci situaci popsali a pomohli ji veřejnosti pochopit.

Rozhovor o předčasných důchodech poskytla Českému rozhlasu Nikola Šimandlová.

reportáži České televize o zaměstnávání osob 50+ v pořadu 168 hodin vystoupily zástupkyně Alternativy 50+ Linda Sokačová a Nikola Šimandlová. 

NGO Market

Rádi bychom Vás pozvali na 15. ročník tradičního veletrhu neziskových organizací NGO Market pořádaný Forem 2000. Letos se zúčastní více než 200 organizací a Alternativa 50+ nebude chybět. Přijďte se na nás podívat a užít si doprovodný program veletrhu.

Letošní ročník se uskuteční v pátek 25. dubna 2014 od 11:00 do 18:00 v Národní technické knihovně v Praze. Vstup je zdarma.

Tento zpravodaj vychází v rámci projektu "Platforma proti vícenásobné diskriminaci založené na věku a pohlaví a systémová podpora postavení osob 50+ v kontextu rovných příležitostí žen a mužů", který je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky. Zpravodaj odráží výhradně názory autora a MPSV ČR nenese zodpovědnost za žádné užití informací tam obsažených.