Vážené příznivkyně, vážení příznivci,

dostává se Vám do rukou první vydání pravidelného dvouměsíčního zpravodaje organizace Alternativa 50+. V tomto zpravodaji vás budeme informovat o našich aktivitách, o věkové a genderové diskriminaci a o krocích tuto diskriminaci odstraňujících ve prospěch diverzity. V prvním čísle vám představíme naše dva nové projekty, letáky k tématu věkové diskiminace a péče o závislé osoby a mapu faktů o generaci 50 - 64 let. Navíc Vás potěšíme dobrou zprávou z Evropské unie.

Platforma proti vícenásobné diskriminaci založené na věku a pohlaví a systémová podpora postavení osob 50+ v kontextu rovných příležitostí žen a mužů

Na rok 2014 jsme obdrželi grant od MPSV ČR na boj proti diskriminaci a rozvoj diverzity. Smyslem tohoto projektu je propojit snahy různých organizací i jednotlivců, kteří již proti věkové nebo genderové diskriminaci bojují. Takto bychom chtěli zajistit co nejlepší odborné uchopení tématu věkové diverzity a diskriminace a přimět rovněž veřejnost a především politiky, aby se tématu věnovali.

Více informací o projektu se dozvíte zde

Novinky z organizace Alternativa 50+: letáky k věkové diskriminaci a péči o závislé osoby

S potěšením Vám oznamuje, že jsou již k dispozici letáky naší organizace. Zároveň bychom velmi ocenili, kdybyste je šířili i ve svém okolí. Letáky si můžete stáhnout z našich stránek nebo si o ně napsat na email: info@alternativaplus.cz

Pokud potřebujete informace o tom, co Vám nabízí zákon, pokud pečujete o závislou osobu, pomůže Vám leták, který je ke stažení zde

Rady, jak rozpoznat věkovou diskriminaci a kam se obrátit v případě potřeby, naleznete zde

Poradenská činnost organizace Alternativa 50+, o.p.s., leták ke stažení zde

Proti ageismu: síť ambasadorů a ambasadorek

Další úspěšnou žádost o grant jsme podávali u Slovensko-českého ženského fondu. Díky jejich podpoře můžeme v letošní roce vytvořit síť ambasadorů a ambasadorek. Hlavním posláním této sítě je zviditelnit téma věkové a genderové diskriminace jak na veřejnosti, tak především v médiích. 

Tato síť bude tvořena osobnostmi veřejného života i našimi partnerskými organizacemi. V současné době oslovujeme první osobnosti. Těšíme se, že Vám je v brzké době budeme moci představit.

Máte tip, koho bychom mohli oslovit se žádostí o účast v síti ambasadorů a ambasadorek? Napište nám na: tomas.kremen@alternativaplus.cz

Více o projektu naleznete zde.

Generace 50-64 let na trhu práce

V únoru přestavila Alternativa 50+ reprezentativní výzkum k postavení lidí 50+. Přinášíme Vám základní údaje o situaci osob 50+ na pracovním trhu. Grafická mapa poskytuje mnohé statistické údaje, které definují skupinu osob 50+ a jejich situaci na pracovním trhu.

Mapa je ke stažení zde. 

Rada Evropy přijala první celoevropské opatření pro lidská práva starších osob

Na závěr našeho zpravodaje bychom Vás rádi upozornili na doporučení Rady Evropy, které se věnuje právě osobám 50+ a nástrojům proti věkové diskriminaci. Krom samotných doporučení naleznete v dokumentu i příklady dobré praxe. Za zmínku jistě stojí finský a francouzský příklad.

Ve Finsku pro snížení nezaměstnanosti starších lidí zavedli flexibilní pracovní dobu, úřady představili manuál pro zaměstnavatele starších lidí a otestovali žádost o zaměstnání, která zdůrazňuje kvality uchazeče a naopak upozadí vliv věku, národnosti, genderu, apod.

Francie již v březnu loňského roku zavedla tzv. contrat de génération (smlouva generací). Tento zákon umožňuje firmám do 300 zaměstnanců získat finanční podporu, pokud zaměstnají na dobu neurčitou lidi do 26 nebo nad 50 let.

Celé doporučení Rady Evropy z 19. února naleznete zde

Komentář k tomuto dokumentu pak nabízí AGE Platform Europe zde

Tento zpravodaj vychází v rámci projektu "Platforma proti vícenásobné diskriminaci založené na věku a pohlaví a systémová podpora postavení osob 50+ v kontextu rovných příležitostí žen a mužů", který je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky. Zpravodaj odráží výhradně názory autora a MPSV ČR nenese zodpovědnost za žádné užití informací tam obsažených.