⥢ zpět

Konference “22 % K ROVNOSTI” – 8. 3. 2017

Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní konferenci k rovnému odměňování žen a mužů “22 % K ROVNOSTI”, kterou pořádá Ministerstvo práce a sociálních věcí u příležitosti Mezinárodního dne žen 8. 3. 2017.

web alt.

Konference je realizována v rámci osvětové kampaně pětiletého projektu ESF a jejím cílem je především zvýšit povědomí veřejnosti o problematice rozdílů v odměňování žen a mužů, seznámit a propojit zaměstnavatele ze soukromého i veřejného sektoru s projektem, jeho výstupy i mezi sebou navzájem a zároveň získat co nejvíce podnětů z praxe.

Více informací ohledně programu a registrace můžete očekávat v průběhu února.

Velice se těšíme na setkání

Ing. Ondřej Holub

Odborný garant pro osvětovou kampaň

 

Projekt 22 % K ROVNOSTI

Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2

Tel.: +420 221 922 195

Mob.: +420 777 435 250

e-mail: ondrej.holub@mpsv.cz

www.rovnaodmena.cz

www.mpsv.cz