⥢ zpět

Pozvánka: INSPIRAČNÍ A DISKUZNÍ SEMINÁŘ A WORKSHOP NA TÉMA: VYUŽITÍ STORYTELLINGU (VYPRÁVĚNÍ PŘÍBĚHŮ) V PRÁCI S KOMUNITAMI / SKUPINAMI LIDÍ SDÍLEJÍCÍ SPOLEČNÉ PROBLÉMY

Rádi bychom Vás pozvali na: INSPIRAČNÍ A DISKUZNÍ SEMINÁŘ A WORKSHOP NA TÉMA: VYUŽITÍ STORYTELLINGU (VYPRÁVĚNÍ PŘÍBĚHŮ) V PRÁCI S KOMUNITAMI / SKUPINAMI LIDÍ SDÍLEJÍCÍ SPOLEČNÉ PROBLÉMY, který se koná 21. 09. 2016, 10 – 15:30 hod. V Evropském domě (Jungmannova 24, 110 00, Praha 1).

CO SE DOZVÍTE?
– co je storytelling;
– koncept jeho využití v práci s komunitami / skupinami lidí se stejným problémem;
– výhody a nevýhody využití této techniky;
– v čem je tento přístup unikátní;
– konkrétní průběh aktivit v ČR se skupinou nezaměstnaných lidí nad 50 let;
– výsledný efekt na samotné účastníky;
– nejobtížnější momenty a aktivity;
– pohled na tuto metodu od přímých účastníků těchto akcí – bývalí nezaměstnaní, pracovníci neziskovek a profesionální kouč;
– konkrétní výstupy našich aktivit a projektu RS&RC (pod nímž tyto aktivity probíhaly) pro volné využití pro vaši práci s jinými komunitami / skupinami;
– odkaz na další zajímavé informace a podněty;
– potenciální odlišnost vašich specifických aktivit od těch našich.
CO VÁS ČEKÁ NAVÍC?
– diskuse s přímými účastníky aktivit v ČR (nezaměstnaní 50+ , neziskovky, profesionální kouč);
– výstava písemných výstupů aktivit v ČR;
– video/foto ukázky z aktivit v ČR i zahraničí;
– workshop a praktická ukázka vybraných aktivit z Manuálu;
– networking;
– malé občerstvení.
PRO KOHO JE AKCE VHODNÁ?
– pro zástupce neziskových, vzdělávacích, komunitních, sociálních a dalších organizací, ať už veřejných či soukromých, které se věnují komunitám / skupinám lidí řešícím společný problém (ať už je jakýkoliv);
– pro kouče, mentory, školitele, lektory pracující s jednotlivci i skupinami;
– pro zástupce veřejné správy, kteří chtějí získat metodickou inspiraci včetně příkladů dobré praxe pro jejich vlastní aktivity, metodiky i rozsah služeb pro různé cílové skupiny lidí (nezaměstnaní, uprchlíci, cizinci, postižení, atd.);
– pro novináře.
JAK SE PŘIHLÁSIT?
Vyplňte přihlášku online  do 16. 9. 2016.

Vstup je zdarma. Kapacita omezena 50 účastníky. Během akce bude zajištěno malé občerstvení.

Pozvánka a program