⥢ zpět

Byly zveřejněny výstupy projektu Podpora neformálních pečovatelů Fondu dalšího vzdělávání

Fond dalšího vzdělávání (FDV) zveřejnil výstupy projektu Podpora neformálních pečovatelů. Projekt byl zaměřený na zmapování situace neformálních pečovatelů v České republice a následné navržení systémových změn, které by pomohly situaci neformálních pečovatelů řešit. Výstupy z projektu slouží jako podklad pro Ministerstvo práce a sociálních věcí a mohou pomoci usnadnit pečovatelům život při péči, i jejich návrat na pracovní trh. V projektu vznikly také dvě užitečné příručky (zatím pilotně pro Středočeský kraj) – pro samotné pečovatele i pro pracovníky veřejné správy. Výstupy projektu si můžete stáhnout zde.