⥢ zpět

Podporujeme zavedení právního nároku na místo ve školce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy avizovalo, že právní nárok na místo v zařízení předškolní péče by od školního roku 2017/2018 měly mít děti čtyřleté a následně i tříleté. Nárok měl být zakotven ve vládou schválené novele školského zákona. Současné znění je nicméně formulováno tak, že se jedná „jen“ o přednostní přijetí čtyřletých do zařízení předškolní péče, nikoliv garanci místa. Konkrétní formulace novely v posledních dnech vyvolala diskusi mezi odbornou veřejností. Alternativa 50+ apeluje na MŠMT a také zákonodárce a zákonodárkyně, aby připravily a podpořily pozměňovací návrh, který současnou formulaci zpřesní a nezpochybnitelný právní nárok na místo ve školce zavede.

Domníváme se, že zavedení právního nároku na místo ve školce je jedním z důležitých kroků směřující k řešení nevyhovující situace českých rodin, zejména pak matek. Podle analýzy Aleny Bičákové a Kláry Kalíškové se až 30% žen s dětmi ve věku 2 let a 60% žen s dětmi ve věku 3 let se stává nezaměstnanými. Právě nízká kapacita zařízení péče o děti nejen od ale také do věku 3 let může být vedle nedostatku flexibilních forem práce jednou z příčin jejich nezaměstnanosti. Zvlášť problematická je situace pro samoživitelky a samoživitele. Pro ženy samoživitelky může být nedostatek dostupných zařízení předškolní péče důvodem, proč jsou ochotné přijmout i práci neodpovídající jejich kvalifikaci a různé nejisté formy práce za nízkou mzdu.

Vývoj kolem novely školského zákona budeme i nadále pečlivě sledovat.

Kateřina Kňapová za Alternativu 50+,o.p.s.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.