⥢ zpět

Inspirační a diskuzní odpoledne na téma: (Ne)zaměstnaní 50+, práce s nimi formou storytellingu, jejich pracovní uplatnění a možnosti do budoucna.

Zveme Vás na Inspirační a diskuzní odpoledne na téma: (Ne)zaměstnaní 50+, práce s nimi formou storytellingu, jejich pracovní uplatnění a možnosti do budoucna.  Akce se uskuteční 9.11.2015 od 13 -17 hodin na adrese: Evropský dům, Jungmannova 24, 110 00, Praha 1.

Na akci vystoupí naše kolegyně Kateřina Kňapová se svým příspěvkem: „Od příběhů k politice: jak Alternativa 50+ využívá zkušenosti svých klientů a klientek ke zlepšování české sociální politiky.“

Akce se bude zabývat tématy:

Jak generaci 50+ vnímáme ve společnosti? Jaký vliv na naše vnímání sehrávají média? Co si o této generaci myslíme a co víme?

Proč nemohou lidé po padesátce najít práci? Jaké další problémy řeší? Jaké mají zkušenosti a příběhy? Chtějí se o ně podělit? Dokáží své obavy a problémy veřejně vyjádřit? Jak se u toho cítí?

Které přístupy v práci s touto skupinou lidí lze například využít? Jaká pozitiva přináší storytelling, tj. sdílení (vyprávění) příběhů pro samotné nezaměstnané? Jaké jsou příklady dobré praxe a zkušenosti s touto metodou? Jakým způsobem jej lze využít pro práci s jinou skupinou lidí (komunitou)?

Lze zkušeností a příběhů nezaměstnaných 50+ využít pro lobbing a zlepšení na správných místech české sociální politiky?

Jakým způsobem lze nezaměstnaným nad 50 let dále pomoci? Fungují dočasná pracovní uplatnění a pobídky? Pro jaké typy práce se hodí? Které typy práce jim lze snadněji najít?

Jak se ke generaci 50+ staví sami zaměstnavatelé? Jsou jim nápomocni, nebo spíše využívají jejich slabšího postavení k bossingu? Existuje něco jako age management?

Vice informací  a program akce naleznete zde