⥢ zpět

Alternativa 50+ vítá kroky MPSV směřující ke zlepšení situace českých rodin

Alternativa 50+, o.p.s. vítá a oceňuje opatření, která na dnešní tiskové konferenci představila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová-Tominová. Tato čtyři opatření by měla být prosazena ještě do konce tohoto volebního období: volno na péči, úprava rodičovského příspěvku, otcovská poporodní péče, podpora zařízení předškolní péče. Opatření vzešla z práce Odborné komise pro rodinnou politiku, jejichž jednání se zaměstnankyně Alternativy 50+ aktivně účastní.

Paní ministryně jasně uvedla, že se jedná pouze o první z řady opatření, která budou součástí koncepce rodinné politiky připravované k lednu 2016. Rodinná politika by měla dlouhodobě směřovat k pokrytí celého životního cyklu a nezaměřovat se pouze na podporu rodin s malými dětmi. Proto oceňujeme vůli ministryně do vznikající koncepce včlenit i problematiku osob pečujících o seniory a reflektovat tak současnou strukturu rodin. Čím dál větší skupinu lidí, zejména žen, tvoří ti, kteří se ještě v produktivním věku starají o své blízké seniorského věku nebo dlouhodobě nemocné. Pro tyto ženy, které navíc většinou patří do často diskriminované skupiny 50+, je potřeba pečovat často znesnadněna i nutností opustit zaměstnání a následně velmi těžkým návratem na trh práce. V důsledku jsou pečující ženy oproti mužům déle a častěji v produktivním věku ekonomicky neaktivní. Tento fakt se prvotně promítá do výše mezd, které mají ženy asi o pětinu nižší než muži, a následně mají značný vliv na výši důchodů. Tento rozdíl se pak stává ještě markantnějším, pokud žena z nějakého důvodu zůstane sama – ať už jako samoživitelka, pečovatelka nebo seniorka.

Vážíme si úsilí ministerstva přispět k odstranění genderových rozdílů a skrze opatření podporovat a motivovat muže k zapojení do péče o potomky například v podobě flexibilnějších variant čerpání rodičovského příspěvku. Také ceníme snahu úplně zrušit podmínky sledování docházky dítěte v předškolním zařízení při nárokování rodičovského příspěvku, které v důsledku vede k diskriminaci chudších rodin. A samozřejmě v neposlední řadě podporujeme opatření, které by mělo vést k navýšení dostupnosti předškolní péče, kdy pilotní projekt tzv. mikrojeslí může být dle slov ministryně realizován již k 1. lednu 2016.

Závěrem je třeba zdůraznit, že výše zmíněná opatření jsou jen prvními z mnoha připravovaných. Dle předsedkyně Marie Čermákové si Odborná komise pro rodinnou politiku dala za cíl v první řadě vyřešit čtyři nejpalčivější problémy: nedostatek kapacit předškolní péče, špatnou ekonomickou situaci neúplných rodin, nedostatečné zapojení mužů do péče a s tím spojenou diskriminaci žen na trhu práce a nedostatek dostupného bydlení. V budoucnosti se bude tedy zabývat mimo jiné i takovými tématy, jako je sociální bydlení či zálohové výživné.

Gabriela Ferbarová a Kateřina Kňapová, Alternativa 50+, o.p.s.

Tisková zpráva: Ministryně představila čtyři opatření, která podpoří rodiny

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.