⥢ zpět

Priority Alternativy 50+ pro českou rodinnou politiku

Jednou z našich aktivit je i lobbing v oblasti sociální a rodinné politiky. Pravidelně se účastníme jednání pracovních skupin Odborné komise pro rodinnou politiku MPSV a také Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života, což je poradní orgán Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. 

V rámci těchto orgánů využíváme znalosti vyplývající ze zkušeností našich klientů a klientek ze sociálně-právní a psychologické poradny a participační skupiny, stejně jako analýzy, které pro nás zpracovávají odborníci a odbornice z nejrůznějších oblastí od sociologie přes veřejnou politiku a právo. Snažíme se prosazovat a podporovat taková opatření, která by zlepšila situaci právě různých znevýhodněných skupin lidí (pečující, lidé nad 50 let, sólo rodiče…).

Mezi tato opatření patří například:

  • zřízení krátkodobého volna na péči a peněžité pomoci při péči hrazené ze zdravotního pojištění
  • podpora rozšíření institucionální podpory neformálně pečujících – např. v podobě zřízení koordinátorů/koordinátorek péče
  • podpora pozitivní flexibility práce – podpora např. práce z domova, flexibilní pracovní doby nebo částečných úvazků
  • vynětí neplaceného nebo nepravidelně placeného výživného z výpočtu některých sociálních dávek (např. příspěvku na bydlení)
  • přijetí zákona o zálohovaném výživném, na které by měli nárok všichni sólo rodiče, ne jen ti sociálně slabí
  • zakotvení přísnějšího postihování nepravidelného placení výživnéh
  • přijetí zákona o sociálním a dostupném bydlení zahrnující jak segment krátkodobého, tak dlouhodobého bydlení

O klíčových oblastech a dalších opatřeních, která v nich chceme prosazovat, se dočtete více v následujícím dokumentu.

osf_praha_cznorway_grants

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.