⥢ zpět

Age management je potřeba stále víc – Ing. Petra Chládková – ekonomka, spolupracovnice organizace Alternativa 50+

Problematikou stárnutí obyvatel se začali finští vědci zabývat již v 80. letech minulého století a jedním z výsledků je metoda řízení lidských zdrojů, která zohledňuje věk a schopnosti zaměstnanců – age management. Zaměstnávání osob nad padesát let ale neznamená zavádět age management. Age management se týká všech věkových skupin, je o hledání silných stránek a potenciálu jakékoliv věkové skupiny, dále o zohlednění pracovních a rodinných situací spojených s danou životní etapou. Jeho správným zavedením mohou firmy zvýšit pracovní schopnost zaměstnanců, posílit svou pozici na trhu, zvýšit image, rozšířit zákaznickou bázi, zvýšit celkovou kvalitu lidských zdrojů či podpořit mezigenerační spolupráci. Celý článek zde.

Zpravodaj Květen 2015