⥢ zpět

Neúplné rodiny jsou více ohroženy chudobou

Ze statistik ČSÚ vyplývá, že rodiny samoživitelek a samoživitelů jsou mnohem více ohrožené chudobou a materiálním strádáním než rodiny úplné.

Dne 28. května 2015 zveřejnil Český statistický úřad výsledky šetření k příjmům a životním
podmínkám českých domácností za rok 2014. Česká republika patří v Evropské unii k zemím, kde je sociálním vyloučením ohroženo nejméně obyvatel, což je na první pohled dobrá zpráva. Když se ale podíváme blíže na některé statistiky, zjistíme, že se v nich nacházejí alarmující čísla. Vidíme zde propastné rozdíly mezi situací úplných a neúplných rodin s dětmi.

Na a pod hranicí chudoby se v Česku nachází asi 1 milion obyvatel. U úplných rodin s dětmi je chudobou ohroženo jen 9 %, nicméně u neúplných rodin s dětmi je to v průměru 31,7 %. Pro představu – pro rodinu s jedním rodičem a dítětem do 13 let je tato hranice na 12 872,- Kč měsíčně. Statistiky také jasně ukazují, že rodiny, které mají více dětí, jsou zároveň více ohroženy chudobou. V případě neúplných rodin se dvěma a více dětmi je to dokonce 43,8 %, které musí vyjít s čistým příjmem přibližně 7 340,- Kč měsíčně na osobu. V této souvislosti bychom rádi upozornili i na fakt, že v cca 90 % případů se jedná o rodiny žen-samoživitelek.

Studie se zabývá tzv. mírou materiální deprivace. „Indikátor míry materiální deprivace udává podíl osob, které si nemohou dovolit čtyři a více položek z následujících devíti: auto, pračku, telefon, barevnou TV, dostatečně vytápět byt, týdenní dovolenou, jíst maso alespoň každý druhý den, zaplatit neočekávaný výdaj a placení pravidelných plateb bez velkých problémů,“ píše se ve zprávě ČSÚ. Zatímco u úplných rodin s dětmi je to jen 5,6 %, v případě neúplných rodin s dětmi je to v průměru více než 20 %. To znamená, že tito lidé, resp. tyto rodiny, si často nemohou dovolit neočekávaný výdaj ve výši 9 600 Kč, týdenní dovolenou ale ani dostatečné vytápění svého bytu nebo domu.

Letošní šetření se zaměřuje na materiální situaci a sociální podmínky domácností s dětmi mladšími 16 let. Statistiky ukazují, že si rodiče nejčastěji (asi 7 %) nemohou dovolit dětem zaplatit zájmové kroužky nebo týden prázdnin mimo domov. I to se v daleko větší míře týká neúplných rodin než rodin úplných.

Rodiny samoživitelů a samoživitelek, stejně jako úplně rodiny s třemi a více dětmi, jsou v České republice výrazně ohroženy materiálním strádáním a chudobou, a s tím spojenou nejistotou. Domníváme se proto, že řešení situace těchto rodin by mělo být jednou z hlavních priorit sociální politiky v České republice.

Kateřina Kňapová a Gabriela Ferbarová, Alternativa 50+, o.p.s.

Zpracováno na základě materiálů Českého statistického úřadu.

osf_praha_cz norway_grants

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.