⥢ zpět

Předdůchodové generaci chybí uznání

Kdyby si tuzemští zaměstnavatelé četli životopisy oblíbených hollywoodských hvězd Sandry Bullockové, Helen Huntové, George Cloonyho, Michele Pfeifferové, Breda Pitta nebo Johnyho Deppa, skoro dvě třetiny z nich by je nezaměstnaly kvůli jejich věku. Trpí totiž většinově vůči generaci 50+  předsudky, zatímco například v Německu nebo Rakousku je takových zaměstnavatelů pouze 18 %. Ačkoli se představitelé předdůchodové generace snaží udržet na pracovním trhu co nejdéle, protože pobírání důchodu pro mnohé z nich znamená cestu do chudoby, nástup do penze je pro ně nakonec v podstatě vysvobozením z nezaměstnanosti. Vedle snižujících se šancí získat pracovní místo má při odchodu do důchodu vliv také nedostatek podpory a uznání v zaměstnání.

Z analýzy organizace Alternativa 50+ vyplývá, že by odchod do důchodu oddálilo 64 % respondentů z předdůchodové generace, pokud by v zaměstnání cítili uznání, a 77 % respondentů, kdyby cítili alespoň podporu.

Graf níže zobrazuje porovnání situace v šestnácti zemích, které se účastnily průzkumu.Český trh práce je ochuzen o 40 % osob ve věku 50–64 let, které netrpí žádnými vážnějšími zdravotními problémy. Pro srovnání, například ve Švédsku v této skupině nepracuje pouze 18 % osob. Tyto údaje naznačují, že český trh práce je poměrně málo flexibilní a nevlídný ke starším zaměstnancům/kyním, kteří z něj často odcházejí ve věku, kdy nejenže jsou schopni pracovat, ale především o zaměstnání stojí.

Navzdory zájmu o práci a vědomí si rizika významného snížení příjmů však představitelé předdůchodové generace kvůli stigmatu nezaměstnanosti a obtížnému hledání si zaměstnání v pozdějším věku (komplikovanému zmíněnými předsudky vůči starším pracujícím) vede k tomu, že řada lidí raději volí odchod do (předčasného) důchodu jako tzv. únikovou strategii. Míra nezaměstnanosti ve věkové skupině 50–64 let je tedy sice nižší v porovnání s mladšími věkovými skupinami, tato skutečnost je ale dána především tím, že lidé v tomto věku řeší vlastní nezaměstnanost odchodem do důchodu, a ze statistik nezaměstnanosti tak formálně vypadávají.

Podle věkové pyramidy sestavené z dat Českého statistického úřadu (vizualizaci si můžete přehrát ZDE) se zastoupení generace 50-64 let zvyšuje. Zaměříme-li se na tuto věkovou skupinu, zjistíme, že její podíl v populaci se od roku 1950 zvětšil ze 16 na 20 % v roce 2010 (viz graf níže). Zhruba od roku 2030 bude podle prognóz právě tato věková skupina v celkové populaci zastoupená nejvíc. Všichni obyvatelé starší 50 let pak už nyní představují téměř 40 % populace.

Data se zobrazí při pohybu myši po časové ose.


Vizualizace grafů jsou v rámci projektu organizace Alternativa 50+, o.p.s. spolufinancovány ze státního rozpočtu České republiky, odráží výhradně názory autora a MPSV ČR nenese zodpovědnost za žádné užití informací tam obsažených.