⥢ zpět

Tisková zpráva: Jak zlepšit postavení lidí 50+ a pečujících osob

Ve čtvrtek 20. listopadu 2014 uspořádala Alternativa 50+, o.p.s. pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jana Bartoška (KDU – ČSL) kulatý stůl, který se zaměřoval na to, jak zlepšovat postavení lidí po padesátce a pečujících. Na kulatém stole byla představena doporučení, která zpracovali členové a členky Platformy proti vícenásobné diskriminaci„Kulatý stůl je velmi důležitou aktivitou pro prosazování zlepšení situace lidí 50+, je prostředkem jak přímo působit na a diskutovat s osobami v rozhodovacích pozicích,“ vysvětluje důvody uspořádání kulatého stolu ředitelka Alternativy 50+ Linda Sokačová.

Stínová zpráva vznikla s cílem kritického zhodnocení přístupů uplatňovaných k rozvoji lidí po padesátce v České republice. Jednotlivé kapitoly obsahují analytickou a popisnou část. Zároveň jsou jejich součástí návrhy a doporučení pro zlepšení postavení lidí po padesátce a pečujících osob, které bude Alternativa 50+ a Platforma proti vícenásobné diskriminaci prosazovat na politické úrovni, aby vstoupily v platnost a došlo k zásadní společenské změně. Stínová zpráva se zaměřuje obecně na to, jak česká společnost vnímá stárnutí a jaký respekt pociťuje k lidem, které považuje za starší občany, a cílí na oblasti jako trh práce, celoživotní vzdělávání, systém sociálního zabezpečení nebo důchodová reforma. Stranou nezůstává ani legislativní a institucionální zabezpečení věkové diskriminace a demografického stárnutí. Dalším důležitým tématem je postavení pečujících osob. Stínová zprávu bude k dispozici na webových stránkách: www.alternativaplus.cz

Alternativa 50+ na základě přímé práce s cílovou skupinou osob 50+ a pečujících odhalila časté prolínání různých forem diskriminace, především věkové a genderové. Proto Alternativa 50+ iniciovala vznik Platformy proti vícenásobné diskriminaci, která by toto bílé místo měla zaplnit. Platforma propojuje organizace (neziskové, veřejné i soukromé) a osobnosti z oblasti věkové a genderové diskriminace a vytváří sítě mezi nimi. Toto síťování umožňuje výměnu informací a prosazování systémových zlepšení u politiků, zaměstnavatelů i odborné veřejnosti. Vzájemná komunikace přináší zapojeným subjektům novou perspektivu a poznatky, které přispívají ke zlepšení jejich vlastního fungování. Na druhou stranu společné úsilí zapojených subjektů usnadňuje medializaci a zvyšování povědomí o tématu diverzity a diskriminace v celé české společnosti. Alternativa 50+ pravidelně informuje o dění v oblasti věkové a genderové diskriminace pomocí elektronického Zpravodaje proti vícenásobné diskriminaci. V rámci Platformy proti vícenásobné diskriminaci vznikla stínová zpráva ke zlepšování postavení osob zasažených diskriminací a prosazování opatření, která zlepší postavení lidí zasažených diskriminací. Členy Platformy jsou např. zástupci MPSV, Českého statistického úřadu a zástupci zaměstnavatelů (např. ČEZ).

Kontakt pro média:

Linda Sokačová, ředitelka Alternativy 50+, lsokacova@seznam.cz

Tomáš Křemen, fundraiser Alternativy 50+, 604 115 060, tomas.kremen@alternativaplus.cz

TZ_Jak zlepšit postavení lidí 50+ a pečujících osob